Technology

Officiële aftrap 3D metaalprinten op Perron038 in Zwolle

De afhankelijkheid van losse radartjes in de logistieke keten heeft de bedrijven in de coronacrisis parten gespeeld. Om minder afhankelijk te worden van lange logistieke ketens, is 3D metaalprinten als technologie belangrijk. Dat was de boodschap van Michiel Steeman, Supply Chain Finance lector bij Hogeschool Windesheim, aan het begin van de covid-19 pandemie. Met de officiële ingebruikname van de EOS 3D metaalprinter op Perron038 in Zwolle wordt de eerste stap richting minder afhankelijkheid gezet.


Het lectoraat Kunststoftechnologie van Windesheim heeft een Additive Manufacturing Hub ingericht op Perron038, het innovatiecentrum voor de maakindustrie gelegen in hartje Zwolle. Hier staat de 3D metaalprinter waarin de hogeschool flink geïnvesteerd heeft, alles bij elkaar een kleine half miljoen euro.

Hogeschool Windesheim start met partners mkb-project rond EOS 3D metaalprinter

Samen handen en voeten geven aan nieuwe technologie

Bewust heeft Windesheim de 3D printer niet op de campus gezet. “Dus niet in een afgesloten onderwijslokaal of weggestopt in een researchlab, maar juist op Perron038. Hét Zwolse hightechhart, waar bedrijven, onderzoek én hbo elkaar vinden en versterken. Want onderwijs, onderzoek én de praktijk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en alleen samen geven we handen en voeten aan nieuwe technologieën”, aldus associate lector Geert Heideman. De hogeschool werkt samen met het Fraunhofer Project Center in Enschede. Daarin ligt de kracht, meent Heideman. De 3D metaalprinter op Perron038 staat er vooral voor de mkb-bedrijven uit de brede regio Zwolle. “Niet alleen onderzoekers en de studenten, maar juist ook medewerkers in bedrijven dagen we uit om deze technologie toepasbaar te maken”, voegde Marius Woldberg, kwartiermaker op Perron038, toe aan de woorden van Geert Heideman.

Sterke maakindustrie die vernieuwt

Want juist de Coronacrisis heeft de kansen voor 3D printen bloot gelegd. Eerst viel China stil, daarna gingen in heel Europa fabrieken dicht. Hoe kwetsbaar de supply chains zijn blijkt wel uit het feit dat de Scania fabriek in Zwolle de productie moest staken omdat een Franse toeleverancier vanwege de lockdown niet kon leveren. “En precies dit speelde bedrijven parten in de coronacrisis”, aldus associate lector Geert Heideman. “Die afhankelijkheid van losse radertjes in de logistieke keten. En juist hier biedt de 3D-metaalprinter volop kansen. Waar voorheen bijvoorbeeld zestien verschillende onderdelen vanuit de gehele wereld besteld, geproduceerd én verscheept werden, valt dit nu met één printer te regelen. Ik noem een voorbeeld: de injectoren voor straalmotoren van vliegtuigen bestaan normaal uit twintig losse stukken. Nu kan het als één onderdeel de printer uitrollen.”

AMBITION project

Het eerste project dat Hogeschool Windesheim met bedrijven op Perron038 gaat uitvoeren is AMBITION (Additive Manufacturing Business Impact and Technology Innovation). De EOS M-400 metaalprinter wordt hiervoor ingezet. In het project experimenteren bedrijfsleven, onderwijs en overheid met de nieuwe technologie. Studenten leren zo de nieuwe techniek inzetten. “3D-printen is een technologie die belangrijk wordt voor onze maakindustrie. Het is van belang dat hiermee ervaring wordt opgedaan”, aldus Gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel.

Back to top button