Applications

Flam3D krijgt financiering tot 2021

Flam3D heeft de definitieve toezegging ontvangen voor de financiering tot april 2021. Daar bovenop krijgt de brancheorganisatie voor additive manufacturing een extra subsidie om samen met de industrie meer concrete AM businesscase uit te werken. Deze kennis wordt dan ook toegankelijk gemaakt voor andere bedrijven.

Extra subsidie voor uitwerken AM-businesscases met de industrie

Positief nieuws aan het einde van dit jaar, zo vat Flam3D directeur Kris Binon de definitieve bevestiging van de subsidie door VLAIO (Vlaams Agenstchap Innoveren en Ondernemen) samen. “Hiermee kunnen we tot april 2021 onze kosten voor het Vlaamse deel van ons werk dekken. De rest van onze middelen kunnen we dan gebruiken om de Nederlandse kosten te dekken.” Kris Binon zoekt ook aan de Nederlandse kant van de grens naar financiering voor de activiteiten die Flam3D in Nederland inmiddels ontplooit. Behalve naar Nederlandse subsidies kijkt hij naar eventuele Interegprogramma’s. De activiteiten die Flam3D immers in Vlaanderen en Nederland onderneemt, zijn een goed voorbeeld van grensoverschrijdende innovatie-ontwikkeling.

Concrete toepassingen ontwikkelen

De – bescheiden – extra financiële middelen die Flam3D krijgt, zullen worden ingezet om met de industrie concrete businesscases rond additive manufacturing te ontwikkelen. Geen fancy producten, maar concrete toepassingen van 3D printen in alledaagse industriële producten. “Bijvoorbeeld steunpotjes voor een machine. Een product waarvan de machinebouwer telkens slechts een tiental nodig heeft en die bij elke machine anders zijn. Dat zou een perfect voorbeeld zijn om de mogelijkheid van 3D printen te onderzoeken.” Voor de expertise en de uitvoering zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op de leden. Het is de bedoeling dat de kennis opgedaan met zo’n case naderhand beschikbaar komt voor andere bedrijven. “Ik hoop dat we volgend jaar vier concrete cases kunnen starten, het jaar daarop wellicht een stuk of zeven. En dat we dan ook zoiets in Nederland kunnen doen.”

AM-Spreekuur op Machineering in BrusselIn maart neemt Flam3D deel aan de Belgische beurs Machineering (27-29 maart in Brussel). Daar presenteert Flam3D onder andere een ‘spreekuur’ voor engineers, die willen weten of een onderdeel zich leent voor 3D printen. Bezoekers kunnen met hun product of hun tekening op de Flam3D stand op Machineering terecht. Daar staat vier AM-experts klaar met advies.

Lees ook dit over toepassingen
Back to top button