TechnologyVR and AR

BlueTea ontwikkelt Safy: Virtual Reality VCA training

BlueTea heeft een preview gegeven van de nieuwe Virtual Reality VCA training Safy. Dit is een veiligheidstrainingsmodule, vooral bedoeld als voorbereiding op het VCA examen. Bijzonder is dat Blue Tea de nodige gaming technologie in de module integreert. Begin 2019 start de uitrol van Safy onder een eigen vlag. Safy wordt dan als zelfstandig bedrijf in de markt gezet.

Safy veiligheidstraining effectief dankzij VR en gaming-elementen

“Als je gaming elementen toevoegt aan een training, wordt deze uitdagender. Intrinsiek wil je namelijk altijd beter zijn dan gisteren”, zo motiveert Ruud Dullens, CEO van BlueTea, de keuze om spelelementen aan de veiligheidstraining toe te voegen. Desondanks is Safy geen spel. De medewerkers die de VCA veiligheidstraining volgen, oefenen vooral op een veilige manier hoe ze moeten handelen in kritische situaties. De realistische omgeving dankzij Virtual Reality en de onverwachte gebeurtenissen of opdrachten die Safy ad random toevoegt moeten ertoe leiden dat de kennis die de deelnemers opdoen, veel beter beklijft. Ruud Dullens: “Als je een VCA-training uit het boekje leer, leer je vooral de antwoorden die je op de vragen moet geven. Je gaat niet intrinsiek veiliger werken.” Precies dit laatste, vanuit je houding veiliger werken, wil Safy bereiken.

Ruud Dullens, CEO van BlueTea: VR en gaming dragen bij aan intrinsiek leren veiliger te werken.

Onderzoek naar effectiviteit VR in training

Virtual Reality en Mixed Reality in trainingen staat nog in de kinderschoenen. Maar de effectiviteit hiervan is groot, zegt Tycho de Back. Hij werkt als onderzoeker aan University Tilburg. In het DAF Technology Lab in Tilburg doet hij onderzoek naar toepassingen van VR en MR. “De kerncomponent van VR is de realisme factor”, zegt hij. “Je staat niet voor een monitor maar je staat in de wereld. Dat levert een compleet andere beleving. Zeker voor veiligheidsbeleving is dat zeer belangrijk.” Tijdens de preview van Safy toonde hij onder andere hoe het Amerikaanse leger al tientallen jaren gebruik maakt van VR bij de behandeling van post traumatische stress stoornissen bij veteranen. “VR is niet nieuw. Nieuw is wel dat het zo goedkoop is geworden dat bedrijven het kunnen gebruiken.” Volgens Tycho de Back is de realisme factor zo belangrijk omdat de deelnemers daardoor doordrongen worden van wat er fout kan gaan. En door er het gaming elementen aan toe te voegen, vergroot je de motivatie. De Tilburgse universiteit gaat komend jaar onderzoek doen onder gebruikers van Safy.

Safy krijgt wereldwijde uitrol

Safy is ontwikkeld door Blue Tea. Het Limburgse bedrijf paste hiervoor de workflow zodanig aan, dat er een algemene basis is waar het als laatste stap scenario’s toevoegt. Dat vermindert de kosten voor nieuwe toepassingen en uitbreidingen. Safy wil elk kwartaal nieuwe modules toevoegen. “Onze ambitie is om op termijn zelfs het VCA-examen virtueel af te nemen”, zegt Ruud Dullens. Voor de verdere uitrol wordt Safy vanaf januari verzelfstandigd. Mede-oprichter is Remon Veraart, voormalig CEO van onder andere Mosa. Vanuit zijn ervaringen met het thema veiligheid in internationale maakbedrijven, zegt hij dat een VCA-certificaat geen garantie is voor veilig gedrag van medewerkers. “Door het spel te spelen maak je mensen niet alleen klaar voor het VCA-examen, maar zorg je ervoor dat ze de kennis beter opnemen en vasthouden. Ze worden zich meer bewust van veiligheid.” Een product als Safy helpt bedrijven op een laagdrempelige manier gedrag van medewerkers te verbeteren. “Het is een simulatie, dus veilig, maar wel levensecht.” En ervaringen beleven maken je bewuster van iets. “Dat beïnvloedt onze houding en dus ons gedrag.”

Nog meer over VR en AR

Back to top button