VR and AR

Virtual Reality klaar voor de ontwerpwereld: maar omgekeerd ook?

Virtual Reality is klaar voor zijn intrede in de ontwerpwereld. Door VR toe te passen in het ontwerpproces, kun je veel sneller iteraties maken, zegt Jonas Gheysens, product engineer bij Pilipili. Maar er zijn nog veel verbeteringen mogelijk, vooral voor de ontwerpers.

 

Pilipili deelt op Prototyping ervaringen met VR in productontwikkelingen

Product- en engineeringbureau pilipili houdt tijdens Prototyping 2018 in Kortrijk een presentatie over hoe ontwerpers Virtual Reality kunnen inzetten als product development tool. De productontwikkelaars en engineers van het Vlaamse bureau hebben de voorbije twee jaar de nodige ervaring met VR opgedaan. Jonas Gheysens, product engineer bij Pilipili, licht alvast een tipje van de sluier op.

 

Is de technologie er klaar voor?

“VR-technologie lijkt klaar voor zijn intrede in de ontwerpwereld. Geregeld gebruiken wij VR in diverse fasen van het ontwerpproces. Zowel als ontwerptool, communicatietool als visualisatietool. Hardwarematig zijn er geen opmerkingen omtrent de technologie. Sinds de uitrol van de HTC Vive en de Oculus rift in 2016 zijn er diverse kwaliteitsvolle VR brillen voor handen. Wat wel een zoektocht blijft, is de softwarekeuze. De voorbije 2 jaar zijn wij vooral software gaan exploreren om te zien wat best past binnen ons ontwerpproces.”

 

Software vaak complex

Bij Pilipili werkt men met zowel Gravity Sketch als Unreal Studio. De eerste software wordt vooral gebruikt als ontwerp- en design review tool. Aan het begin van het ontwerpproces worden de componenten ingeladen met een rudimentaire behuizing. Groottes worden geëvalueerd en aantekeningen worden gemaakt. In sommige gevallen wordt zelfs al een beetje design geïmplementeerd in VR. Later gaan de engineers aan de slag met deze gegevens in hun CAD-pakket. Unreal Studio is game ontwikkeling software. Met deze software kan realtime gerenderd worden en zijn realistische handelingen mogelijk in VR, zoals het vastnemen van objecten, openen van deuren, ect. “De mogelijkheden met deze software zijn zeer uitgebreid, maar vaak vrij complex om als ontwerper hiermee aan de slag te gaan. Unreal engine wordt dan ook meer gebruikt in een finale fase van het ontwerpproces”, aldus Jonas Gheysens. Een probleem blijft wel de omzetting van de huidige CAD-data naar een VR-omgeving. Er is nog geen universeel bestandtype voor beschikbaar. Er zijn wel ontwikkelingen op dat vlak. De technologie is dus klaar maar er zijn nog veel verbetermogelijkheden vooral voor ontwerpers.

Unreal Studio kan realtime renderen en maakt realistische handelingen in VR mogelijk.

 

Zijn de ontwerpers zelf en ook de klanten klaar voor VR?

“Volgens ons zijn ontwerpers wel klaar om bepaalde VR-software te hanteren zoals Gravity Sketch en realtime render software zoals Enscape, hoewel de eerder gesofisticeerde programma’s als Unreal en Unity waar interacties programmeerbaar zijn, wat meer kennis vergen. Een groot gemis bij deze software lijkt ons een starterpack voor designers, met basisinteracties die op een intuïtieve manier gelinkt kunnen worden aan de geïmporteerde CAD-data. Klanten zijn er zeker klaar voor. Vaak gaan meetings met klanten door in onze VR-ruimte en merken we dat de communicatie veel vlotter verloopt. Vroeger werden renders en beeldjes gebruik om te discussiëren nu krijgen ze een realistisch beeld in VR.”

 

Wat betekent dit voor het ontwerpproces en hoe de producten er gaan uitzien?

Jonas Gheysens: “Door gebruik te maken van VR kan veel sneller geïtereerd worden in het ontwerpproces. Waar vroeger een proof of concept gemaakt werd aan de hand van diverse prototyping technieken zoals papier of kartonmodellen, 3d printen, enzovoort, worden 3D modellen nu veel vaker gecreëerd en ingeladen in een VR-omgeving, wat een minder tijdrovende opdracht is. Het ontwerpproces wordt dus wel wat versneld hoewel je er wel rekening mee moet houden dat het voorbereiden en importeren van CAD-files ook een tijdrovende opdracht is. Eens je een bepaalde workflow hanteert haal je er wel wat voordeel uit.”

 

Door VR toe te passen kan het ontwerpproces versneld worden.

 

Heeft VR ook consequenties voor het uiteindelijke maken van producten?

“We verwachten dat in de toekomst ook vaker finale productie 3D modellen gebruikt zullen worden in een VR-omgeving. Bijvoorbeeld om producten fotorealistisch voor te stellen of om bepaalde handelingen uit te testen in de user centered design aanpak die pilipili hanteert.”

 

De presentatie van Pilipili op Prototyping 2018 start 8 november om 11.00 uur. Meer informatie vind je hier en op de website van Pilipili kun je eveneens meer vinden over dit onderwerp

Back to top button