3D printmarkt

Er komt schot in AM-standaarden en -normering

Er komt meer beweging in de AM-standaarden en -normeringen. Het Duitse DIN heeft een adviesraad vanuit de AM-industrie in het leven geroepen. En CECIMO heeft een afspraak gemaakt met technisch AM-comité van ISO om een bijdrage te leveren.

 

CECIMO treedt toe tot ISO-comité

Om met het ISO-comité te beginnen: het ISO/TC 261 Additive Manufacturing is het comité dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van standaarden voor de AM-industrie. Onlangs heeft dit comité overeenstemming bereikt met CECIMO, de Europese organisatie voor fabrikanten van gereedschapmachines. Deze overeenkomst opent de deur voor CECIMO om informatie aan te leveren voor de formulering van standaarden.

 

Afstemming industrie en politiek

CECIMO zegt dat hiermee in ieder geval gewaarborgd is dat de ontwikkelingen van regulering en standaarden afgestemd wordt op de behoeften van de bedrijven die betrokken zijn bij de AM-industrie. Dit te des te belangrijker nu de discussie over standaardisatie op een hoog niveau bij zowel de industrie als de Europese beleidsmakers als topprioriteit wordt aangemerkt. Volgens de koepelorganisatie zijn uiteindelijk door de sector gedragen standaarden beter dan standaarden die van bovenaf worden opgelegd. CECIMO neemt verder al deel aan het ASTM Comité F42 en is recent toegetreden tot de adviesraad van het nieuwe Additive Manufacturing Centre of Excellence, een nieuw initiatief van het Amerikaanse standaardisatie-instituut. Hierin zitten verder professionals van onder andere de US Food and Drug Administration, NASA, Airbus en andere. Dit centrum heeft een eerste investeringsronde aangekondigd om de ontwikkeling van AM-standaarden te versnellen.

 

Duits DIN-instituut stelt adviesraad AM in

In Duitsland heeft het DIN-instituut het onderwerp eveneens opgepakt. De adviesraad die in het leven is geroepen, heeft onder andere tot taak om het werk binnen de NA 145-04 FB Fachbereich Additive Fertigungsverfahren af te stemmen met andere normeringsinstituten, SLM Solutions heeft Dieter Schwarze, een van de grondleggers van het lasersmeltproces en tegenwoordig hoofd wetenschappelijk-technisch onderzoek bij SLM Solutions, afgevaardigd naar deze adviesraad. Hij is inmiddels aangewezen als plaatsvervangend hoofd van de DIN-adviesraad. De Duitse 3D metaalprinterfabrikant neemt ook deel aan de ASD-STAN/D 04/WG 14, een andere Europese werkgroep die zich met additive manufacturing normeringen bezighoudt. Doel van deze werkgroep is om tot standaarden te komen voor aerospace producten die additief van metaal worden vervaardigd.

 

Forum op Formnext

Formnext besteedt op 14 november ’s middags aandacht aan het thema standaardisatie en normeringen voor additive manufacturing. Dat gebeurt tijdens het AM Standards Forum. Moderator van het forum is Terry Wohlers. Meer informatie vind je hier 

 

Back to top button