3D printmarktTechnology

CECIMO vindt luisterend oor voor AM industrie bij Europese Commissie

CECIMO is erin geslaagd om voor AM-machines een uitzonderingspositie te bedingen in de nieuwe Europese eco-design regels voor machines. Dat schrijft de Europese koepel van werktuigmachine fabrikanten in een AM activiteitenoverzicht over 2017. Had de Europese Commissie aan de oorspronkelijke plannen vastgehouden, dat had dit de tot een excessieve aanslag op de capaciteit van de machinebouwers geleid.

 

AM machines uitgezonderd van eco-designregels; mogelijk standaard voor H&S

De Europese Commissie heeft eind vorig jaar een voorstel gedaan voor eco-design regels voor werktuigmachines. In het oorspronkelijke voorstel waren ook de additive manufacturing machines opgenomen. In het AM Activities Report 2017 schrijft CECIMO dat deze eisen ‘disproportioneel complex’ zouden worden voor de machinebouwer. Het zou ver buiten de realiteit van de sector gaan.

 

EC wilde vergaande regels over materiaal- en energieverbruik

Het eco-design voorstel voorzag namelijk in regels omtrent materiaal efficiency, die ver voorbij de mogelijkheden van de producenten gaan. Ook zou er aanvullende informatie over het energieverbruik aangeleverd moeten worden. Dit houdt volgens de koepelorganisatie geen rekening met het typische gegeven van AM-machines, namelijk dat de machines vaak worden aangepast aan de specifieke klantwensen. Om de AM-sector buiten de reikwijdte van de eco-design regels te houden, heeft CECIMO met meerdere afdelingen binnen de Europese Commissie gesprekken gevoerd en de bezorgdheid geuit. Deze door de industrie gevoede lobby heeft succes gehad. AM-machines zijn uitgezonderd van het voorstel voor de eco-design richtlijnen.

 

cecimo
De AM conferenties die CECIMO al enkele jaren in het Europees parlement organiseert, werpen vruchten af.

Komt er een geharmoniseerde standaard voor H&S?

Een tweede succesvolle lobby van CECIMO bij de Europese Commissie betreft het ontwikkelen van een geharmoniseerde Health & Safety AM standaard voor CE markering. Die ontbreekt tot nog toe. Hierdoor lopen de fabrikanten van AM machines het risico dat ze te maken krijgen met een stortvloed aan vragen en eisen van verschillende autoriteiten in de EU-landen. Eveneens dreigt er een juridisch grijs gebied te ontstaan. Daarom heeft CECIMO in Brussel gepleit voor het stroomlijnen van het industriebeleid met de behoeften van de AM industrie. Begin dit jaar heeft de commissie het ontwerp toegevoegd aan de agenda voor 2018 van het standaardisatieprogramma. Mogelijk krijgt de European standardization body CEN de opdracht om zo’n nieuwe geharmoniseerde Health & Safety standaard voor de AM industrie te ontwikkelen. CECIMO is overtuigd dat dit de AM industrie ten goede komt en de handel binnen de EU gemakkelijker maakt.

 

Actief voor de AM industrie

Het activiteitenoverzicht op AM vlak geeft een goed beeld hoe intensief CECIMO werkt aan het versterken van de positie van de Europese AM industrie en het inbedden van 3D printen in de maakindustrie. Want, zo schrijft de koepelorganisatie in het overzicht: additive manufacturing staat in het middel van Industrie 4.0 “AM is een essentieel onderdeel van de Industrie 4.0 mix voor de gedigitaliseerde fabriek van de toekomst.”

Je kunt het AM Activities Report 2017 van CECIMO (Engelstalig) hier opvragen.

FOTO: Terwijl additive manufacturing juist tot materiaalbesparing leidt in de maakindustrie, wilde de Europese Commissie de fabrikanten strenge eco-designregels opleggen. CECIMO heeft dit kunnen verhinderen. Op de foto het AM-proces van Gefertec dat vergeleken met smeden en gieten veel materiaal bespaart.

Back to top button