Technology

Europa zet in op brede (bij) scholing naar AM competenties

Het SAM project (Sector Skills Strategy in Additive Manufacturing) is in het EU kaderprogramma Erasmus+ aangewezen als de blauwdruk voor de AM-sector. Dit betekent dat SAM een systematiek gaat ontwikkelen om de noodzakelijke vaardigheden voor AM te identificeren en samen met stakeholders uit de sector strategieën uit te werken om de kloof tussen competenties die mens nu hebben en de competenties die gevraagd worden, te overbruggen.


Additive manufacturing is een van de sleuteltechnieken in het Industrie 4.0 tijdperk. De Europese Unie wil hierop inzetten om de concurrentiekracht van de Europese industrie te vergroten. Een van de problemen is het gebrek aan competenties. De kloof tussen de huidige competenties in de industrie en de competenties die AM vragen, is groot. Daarom moet de ontwikkeling van competenties hand in hand gaan met de verdere ontwikkeling van de technologie, schrijven de partners van SAM in hun intro, waarin sector breed de AM-industrie vertegenwoordigd is. De partners in het project komen uit zowel de industrie, beroepsonderwijs en hoger onderwijs en onderzoek- en innovatiecentra.

120 miljoen mensen bijscholen

Het concept dat in dit project ontwikkeld werd, wordt nu aangeduid als de blauwdruk voor verdere ontwikkelingen. Hierbij moet er niet alleen aandacht zijn voor de opleiding van de jonge generatie, bijvoorbeeld via het beroepsonderwijs. SAM mikt ook op het omscholen en trainen van de huidige medewerkers in de industrie. De mistmatch wordt anders te groot met alle gevolgen van dien, zoals werkloosheid terwijl de industrie de medewerkers hard nodig heeft. Men wil de uitdaging aan gaan om komende jaren 120 miljoen mensen bij te scholen op het vlak van additive manufacturing. SAM ontwikkelt momenteel een breder kader waarbinnen dit moet gaan gebeuren. Hierbij wordt het perspectief verbreed naar de ambities van de EU op het vlak van klimaat en digitalisering

Hiervoor zoekt de projectorganisatie nog meer partners die mee willen doen. Meer informatie vind je hier.

Foto: in Nederland is onder andere Fontys Hogescholen bezig met de integratie van AM in de diverse curricula. Coen Bokslag (foto) studeerde vorig jaar af op een onderzoeksproject voor een van de hightech bedrijven in de Brainport regio.

Back to top button