ApplicationsbioprintingTechnology

3DPrintEU: focus op 3D printen in de medische sector

3D printen gaat nu pas beginnen. Of is het een hype? Sprekers en deelnemers aan 3DPrintEU op 10 september in Zwolle gaan in discussie met elkaar om op deze vragen de antwoorden te vinden. De focus ligt hierbij op 3D printen voor medische toepassingen, alom aangeduid als een van de kansrijkste toepassingen op korte termijn. Daarnaast wordt gekeken naar 3D printen in het onderwijs.

 

3e editie van 3D print evenement in Zwolle kijkt ook naar 3D printen en onderwijs

De organisatie van 3DPrintEU, hét 3D printevent van Noord-Nederland, ligt in handen van Green Pac, het Polymer Application Centre van de hogescholen Stenden en Windesheim. Green Pac is het open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. 3DPrintEU wordt alweer voor de derde keer in Zwolle georganiseerd.

 

Samenleving niet klaar voor transitie

In de ochtenduren gaat het vooral om de vraag of 3D printen een hype is of de toekomst. Sprekers die daarop hun visie geven, zijn Herman van Bolhuis, founder van 3D Makers Zone, Sjef van Gastel, directeur innovatieve productietechnologie bij Fontys Hogeschool Engineering en Martin Faber. Deze laatste spreker werkt als scientist Fibers & Finishes bij onder andere Innofil3D, de Nederlandse filamentfabrikant. Herman Bolhuis denkt dat de samenleving nog niet klaar is voor de transitie naar de wereld van bits en atoms. De snelheid van de transitie is door de veelheid van ontwrichtende technologische ontwikkelingen niet bij te houden voor de meesten. 3D-printen is een ontwikkeling waar veel van de ontwikkelingen samenkomen. Ook het onderwijs zal drastisch moeten veranderen om aan te sluiten. Sjef van Gastel spreekt met name over hoe bedrijven onderdelen kunnen detecteren die in aanmerking komen om geprint te worden. En Martin Faber schetst hoe volgens hem fused deposition modeling, de FDM-technologie die veel 3D printers gebruiken, in de toekomst veel breder inzetbaar wordt door de ontwikkelingen aan de materiaalkant. Hij gaat in op de invloed van materiaaleigenschappen op het printgedrag. Anton Aulbers van TNO rondt het ochtendprogramma af met een presentatie over 3D printen in de dentale wereld. Hij gaat in op de ontwikkeling die gezamenlijk met materialenfabrikant Nexdent en printerleverancier RapidShape bij TNO heeft plaatsgevonden voor de dentale industrie.

 

Een van de hoofdthema's van 3DPrintEU is het 3D printen voor medische toepassingen. Op de foto de 3D printer voor dentale toepassingen, ontwikkeld door TNO, Dent en PrintRise.
Een van de hoofdthema’s van 3DPrintEU is het 3D printen voor medische toepassingen. Op de foto de 3D printer voor dentale toepassingen, ontwikkeld door TNO, materialenfabrikant Nexdent en printerleverancier RapidShape.

 

Medische toepassingen 3D printen

‘s Middags zijn er lezingen over de medische toepassingen van 3D printen (onder andere door sprekers van het LUMC en VUmc. Toepassingsgebieden die aan bod komen zijn onder andere cardiologie en traumachirurgie én prothesen, in de vorm van een 3D geprinte mechanische handprothesen. Het tweede deel van de middag snijden sprekers thema’s aan rond 3D printen en het onderwijs. Docent onderzoeker Robbie Woldendorp van Windesheim presenteert dan resultaten van zijn onderzoek naar 3Dprinten voor orthodontische en orthopedische toepassingen. Ronald Scheer van Fablab Foundation doet uit de doeken hoe 3D printen in een bestaand curriculum ingepast kan worden. Voor het onderwijs zijn er ’s middags eveneens twee workshops, gericht op het onderwijs van basisschool tot voortgezet onderwijs.

 

3D printbeurs

Tegelijk met het conferentieprogramma is er een beurs waaraan meer dan 30 partijen deelnemen. Op het expertiseplein presenteren zich een aantal kennisorganisatie uit Noord Nederland. Het 3DPrintEU event begint op 10 september om 9.30 uur in Zwolle bij Hogeschool Windesheim.
Hier kun je het hele programma zien

En hier kun je je aanmelden

Is 3D printen een hype? Laat hier je stem horen in de online enquete van 3D Print magazine en Made-in-Europe.nu

 

One Comment

Back to top button