Technology

Wetenschappers pleiten voor meer aandacht gezondheidsrisico’s 3D printen

Risico-experts zetten vraagtekens bij de gezondheidsrisico’s van 3D printers. Met name bij de printers die gebruikt worden in scholen en op andere plaatsen waar kinderen met de nieuwe technologie werken. Hun bezorgdheid betreft de verspreiding van nanodeeltjes en giftige stoffen die vrijkomen en zich in de longen kunnen nestelen. De onderzoekers hebben aandacht voor dit onderwerp gevraagd tijdens het jaarlijks symposium van Society for Risk Analysis, dat deze week plaatsvindt.


Het – online – symposium van RSA heeft dit jaar een heel blok aan 3D printen gewijd. Tijdens het Exposure and Risk Assessment of 3D Printing and Emerging Materials symposium hebben verschillende onderzoekers vandaag de resultaten van studies op dit vlak gepresenteerd. Omdat er nog weinig bekend is over de effecten, zijn wetenschappers gestart om de specifieke samenstelling van de emissies, de deeltjesgrootte en de verblijftijd in het binnenmilieu in kaart te brengen.

Veel aandacht voor gezondheidsrisico’s 3D printen op symposium SRA

Amerikaanse wetenschappers pleiten op het jaarcongres van de Society for Risk Analysis voor meer aandacht voor de mogelijke gezondheidsrisico’s van 3D printen bij kinderen.

Weinig bewustzijn van risico’s

“Het grote publiek is zich nog weinig bewust van mogelijke blootstelling aan de emissies van 3D printers”, zegt Peter Byrley van het Environmental Protection Agency (EPA) in de VS. Hij is hoofdauteur van enkele wetenschappelijke studies. Uit onderzoek met een extruder blijken er kleine deeltjes en VOC’s vrij te komen, volgens hem vergelijkbaar met wat vrijkomt bij een FFF printer. “Het simulatiemodel voorspelde vervolgens een hogere afzetting van deeltjes per oppervlakteeenheid in het onderste deel van de longen in de leeftijdsgroep van negen jaar.” Peter Byrley zegt dat verdere testen met aanvullende simulatiestudies om de ingeademde dosis te voorspellen, nodig zijn. Hij hoopt dat de onderzoeken die nu gepresenteerd zijn, het algemene bewustzijn van de mogelijke risico’s vergroten.

Simulatie van effect op de longen

In de presentatie Recent 3D printing emissions research at Environmental Protection Agency (EPA) is een overzicht gegeven van twee recente onderzoeken door het EPA. In de eerste is de emissie van een extruder tijdens het 3D printen geanalyseerd, in het tweede onderzoek is een simulatiemodel ontwikkeld. Hiermee voorspellen de onderzoekers het aantal deeltjes dat zich afzet op specifieke plekken in de luchtwegen. Met het model kunnen ze dit patroon voor verschillende leeftijdsgroepen voorspellen.Yong Qian, Ph.D., onderzoeker bij het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), heeft specifiek gekeken naar het 3D printen met ABS en wat er gebeurt als je deze lucht inhaleert. De studie, Acrylonitrilbutadieen-styreen (ABS) printer emission induced in vitro and in vivo toxicity, toont aan dat de uitgestoten deeltjes een matige toxiciteit veroorzaken in menselijke longcellen (in vitro onderzoek) en een minimale toxiciteit bij ratten (in vivo onderzoek).

Impact nanodeeltjes op

Andere onderzoekers gingen tijdens de SRA-conferentie in op de gevolgen van emissies tijdens 3D printen en de impact daarvan op mens en dier. Duke University in de VS heeft een machine ontwikkeld waarmee men de slijtage door gebruik van een plastic product kan versnellen en daarna meten hoeveel een plastic product afbreekt als gevolg van wrijving tijdens het gebruik. De plastic deeltjes werden vervolgens aan vissen gevoerd om te onderzoeken welke effecten de nanodeeltjes in de polymeren op hun organen hebben. Dit soort onderzoeken, zo zei Joana Marie Sipe van Duke University, moet helpen adequate regelgeving op te stellen en fabrikanten en gebruikers aanzetten om beter om te gaan met de potentiële risico’s.

Back to top button