MagazineTop story

Waarom 3D printen we eigenlijk niet gewoon alles?

December editie 3D Print magazine

De 3D printindustrie mag over aandacht dit jaar niet klagen. Het is alweer enkele jaren geleden dat er in de gewone media zo vaak over deze technologie geschreven werd. Waarom 3D printen we nog steeds niet alles, als de technologie zoveel problemen oplost?


Ook in menige directiekamer staat het onderwerp nu op de agenda, omdat dit voorjaar productielijnen stilvielen doordat grenzen dicht gingen of bedrijven verplicht werden de deuren te sluiten. De aandacht is dan toch nog iets positiefs dat 2020 heeft gebracht, naast alle ellende van het coronavirus. De aandacht is een belofte voor de toekomst; de problemen door de vele maatregelen is de realiteit van nu. En die raakt ook de 3D printindustrie.

Waarom 3D printen we nog steeds niet alles, als de technologie zoveel problemen oplost? Erik Tempelman, Universitair Hoofddocent aan de TU Delft, plaatst deze vraag boven een artikel over manufacturing and design. Aan het eind van het hoofdstuk geeft hij zelf het antwoord:

Kint = Kmat + Kinv/N + dKm&m/dN + Kv&p

Kosten zijn nog te hoog voor serieproductie

Het draait om de kosten. Die zijn voor serieproductie vaak nog te hoog, uitzonderingen daargelaten. Toevallig of niet: op Formnext Connect kwam dit punt regelmatig terug in presentaties. Ondanks de talloze voordelen van AM-technologie, uiteindelijk zijn lagere kosten per geprint onderdeel noodzakelijk om de sector te laten groeien, zegt Xiu Xiaoshu, oprichter en CEO van Farsoon. Enkele fabrikanten van 3D metaalprinters denken met méér lasers de kosten per onderdeel fors te kunnen verlagen. Anderen zoeken het in integratie van processtappen.

Waar de fabrikanten de kosten moeten verlagen, moeten gebruikers hun blik verbreden. Erik Tempelman concludeert dat de Design for Manufacturing ontwerper kritisch moet kijken hoe de waardeketen verkort kan worden, want daar is veel te halen. Additive Manufacturing is één productietechniek met een groot potentieel, dat nog onvoldoende wordt gezien, zoals uit de andere voorbeelden in deze editie blijkt. Maar uiteindelijk draait het om kosten. Integrale kosten, maar daar maken de productiekosten wel een aanzienlijk deel van uit.

Dit vind je allemaal in de december editie van 3D Print magazine:

Back to top button