Top story

Flam3D verlegt focus naar lange termijn projecten rond AM

In 2023 minder beurzen, wel projecten rond safety, onderwijs, duurzaamheid en financiën

Flam3D verlegt de koers in 2023. Minder deelnemen aan beurzen, meer energie steken in acties die op lange termijn de 3D printindustrie vooruit helpen, zoals veiligheid, onderwijs en sustainability.


Dat heeft Flam3D directeur Kris Binon bekend gemaakt tijdens het ledenevent, dit keer bij de VUB Brussel waar de AM Research Group gastheer van het evenement was. De stuurgroep van Flam3D heeft bewust voor deze strategiewijziging gekozen. Het platform voor de AM industrie wil zo tijd vrij maken om te investeren in activiteiten die op langere termijn de sector profijt opleveren. Minder gaan voor het korte termijn gewin en meer voor de winst in de verdere toekomst, aldus Kris Binon. “We dachten aanvankelijk dat is misschien slecht nieuws voor de leden, maar we denken dat we echt aan de lange termijn aspecten voor de sector moeten gaan werken.”

Sector moet niet afwachten maar meedenken over safetyregels rond FFF 3D printen

Kris Binon presenteerde de nieuwe strategie, die sommige leden misschien minder leuk vinden maar waar de sector op langere termijn meer profijt van heeft, is de overtuiging van de stuurgroep van Flam3D.

Safety rond FFF printen

Een van de activiteiten die in 2023 op de agenda staan, is veiligheidsregels voor het gebruik van FFF printers. Dat gebeurt binnen een Nederlands project. De Nederlandse overheid wil de resultaten gebruiken als input voor beleid rond veilig gebruik van dit type 3D printers, die je vaak in klaslokalen ziet staan. Kris Binon: “Of we het leuk vinden of niet, er gaan in de toekomst regels komen. Dan kunnen we als sector beter zelf meedenken dan afwachten.” Hij denkt dat het ook kansen biedt als je als sector actief meedenkt.”Het kan nieuwe business opleveren.” Uiteindelijk zou dit onderzoek breder moeten worden getrokken en ook 3D metaalprinten erbij betrekken.

Europa telt 49% van de startups maar die krijgen maar 20% van de financiële middelen

Meer aandacht voor onderwijs

Het tweede grote thema in 2023 is onderwijs. “We zeggen al jarenlang dat gebrek aan kennis een belemmering is voor de groei van AM. Dan moeten we daaraan gaan werken”:, zo motiveert Kris Binon deze keuze. Flam3D wil de belangrijke stakeholders samenbrengen en lesactiviteiten gemakkelijker toegankelijk maken voor leerkrachten. De verwachting is dat zij 3D printen oppakken als er kant-en-klare lesprogramma’s voor in de klas beschikbaar zijn.

Sustainability

Sustainability, waarover AMGTA directeur Sheri Monroe een lezing gaf tijdens het event, is het derde thema waar lange termijn acties rond ontwikkeld worden. Een heel concreet idee, aangebracht door een van de leden, is om een ophaaldienst voor poederafval, mislukte prints of prints die niet meer nodig zijn. Dit kan een heel zuivere materiaalstroom opleveren, wellicht interessant voor een kunststof recycling bedrijf. Op het vlak van Sustainability speelt Flam3D op internationaal vlak een rol door de participatie in AMGT, de internationale koepelorganisatie rond duurzaamheid en additive manufacturing.Betere toegang tot financiële middelen

Het vierde thema heeft te maken met geld, onder andere voor startups en scale-ups. Kris Binon verwees naar recente studies, die uitwijzen dat Europa 49% van de startups en scale-ups in de AM-sector telt, maar dat die slechts 20% van het durfkapitaal binnenhalen.”We moeten dus op zoek naar kapitaal.” Flam3D wil hierbij de doelgroep breder te trekken. Ook bedrijven die willen investeren in 3D printtechnologie komen vaak moeilijk aan geld voor de investeringen. Banken zijn vaak huiverig. Flam3D heeft in een breder Europees onderzoeksproject het werkpakket kapitaal toegewezen gekregen, samen met Brainport regio. “We willen value chains vastleggen en middelen genereren voor de lange termijn. Toegang tot financiële middelen meer duurzaam maken.”

Inbreng door de leden

Vooralsnog zijn dit de onderwerpen die komend jaar voorrang krijgen op deelname aan  beurzen. Wel gaat Flam3D onderzoeken of in 2024 een collectief georganiseerd kan worden voor een van de Amerikaanse AM beurzen. “Sommige leden willen daar naar toe en ook Flanders Investment & Trade wil dat we dit oppakken”, verduidelijkt Kris Binon deze activiteit. Als het lukt daar voldoende middelen voor te vinden, zal de oversteek op z’n vroegst in 2024 plaatsvinden. Kris Binon wees tijdens het ledenevent nog eens op de enquête die is uitgezet onder de leden. “De stuurgroep geeft de koers aan, maar de leden ook.” Dus Flam3D leden die de koers voor 2023 nog willen bijsturen, hebben nog tot eind van het jaar de tijd om de vragenlijst in te vullen.

De vier beurzen waar Flam3D volgend jaar samen met leden aanwezig is, zijn AM for Production (maart), Nederlandse Metaaldagen (april), Advandced Engineering (mei) en uiteraard Formnext (november).

Back to top button