3D printmarkt

SAM: roadmap om gebrek aan AM-skills te tackelen

Tegen 2030 kan gebrek aan AM-skills zijn weggewerkt

Het SAM-project heeft de roadmap gepubliceerd hoe de AM Skills Strategy er tot 2030 uitziet om tegen die tijd AM-technologie volledig te kunnen benutten. Het gebrek aan competenties en vaardigheden, momenteel een flinke belemmering, moet dan weggewerkt zijn. De strategie rekent af met de zeven Gap Drivers, de uitdagingen op het vlak van trainen van AM-skills van AM-medewerkers.


Het SAM-project (Sector Skills Strategy for Additive Manufacturing) is een Erasmus+ project. Het doel is een strategisch kader te ontwikkelen om de behoeften aan skills voor de brede uitrol van AM te identificeren en hierop te anticiperen. De nu gepresenteerde roadmap is een algemene richtlijn voor het implementeren van een strategie voor de ontwikkeling van de competenties, de AM-skills.

De zeven Gap Drivers die AM-doorbraak remmen

Deze roadmap biedt partijen houvast hoe ze de zeven zogenaamde Gap Drivers kunnen overbruggen.  Deze zeven uitdagingen zijn de mismatch tussen  wat de industrie vraagt en wat opleidingen aanbieden; de snelle ontwikkeling van de AM-technologie; het gebrek aan bewustzijn omtrent additive manufacturing bij de jongere generatie; tekort aan trainingscentra, speciaal op het niveau van beroepsonderwijs en -opleiding; het ontbreken van sector- en processpecifieke vereisten voor AM die weerspiegeld worden in de kwalificaties van professionals; en tot slot de nood aan “infrastructuren” voor AM-opleidingen.

Kader voor andere initiatieven

Met deze roadmap kan elk initiatief om een van de zeven hiaten te overbruggen op een realistische en meetbare manier worden uitgevoerd. De basis hiervoor is onder andere het internationaal kwalificatiesysteem voor additive manufacturing. De Europese Additive Manufacturing Skills Strategy and Roadmap is al goedgekeurd door de belangrijkste sector overschrijdende stakeholders uit de industrie. De routekaart staat nu open voor alle organisaties die zich ervoor willen inzetten en het project willen ondersteunen.

Back to top button