3D printmarkt

Maakindustrie gelooft in 3D printen

3D printen is absoluut geen hype die overwaait. Veel bedrijven zijn van plan hierin te investeren. Maakbedrijven denken nieuwe businessmodellen te kunnen ontwikkelen dankzij digitalisering. Tegelijkertijd zien ze nog de nodige drempels, waarbij de hoge investeringslasten de belangrijkste is.

 

Grote investeringsbereidheid, maar complexiteit en hoge kosten voor velen een drempel

3d print magazine
Dit weekend valt bij zo’n 4200 lezers de nieuwe editie van 3D print magazine op de deurmat.

Dat is kort samengevat de uitkomst van een online poll waarop onlangs lezers van zowel Made-in-Europe als 3D print magazine hebben gereageerd. Deze uitkomsten sluiten aan bij enkele artikelen in de 3e papieren editie van 3D print magazine. Hierin geven onder andere Xilloc en Mundo 3D aan waarom zij juist nu investeren in 3D printtechnologie en hoe ze op een creatieve wijze de investeringsdrempel hebben geslecht. In dezelfde editie staat ook een ontnuchterend artikel over de ervaringen die Delcam met 3D metaalprinten heeft opgedaan. De verwachtingen staan soms mijlenver af van de realiteit, merkt Jan Willem Gunnink, manager Collaborative Research and Innovation Projects bij Delcam. Additief en subtractief hebben absoluut een toekomst, zegt men bij Delcam. Maar 3D metaalprinten is verre van brainless production. “Je moet goed nadenken over de meerwaarde van additief produceren.” De nieuwe uitgave bevat eveneens een interview met Igal Kaptsan, vice president product management voor 3DVia Make bij Dassault Systemes. Hij heeft enkele jaren geleden de basis gelegd voor het nieuwe softwareplatform van Dassault Systems waarmee retailmerken het personaliseren van hun producten in online stores eenvoudig vorm kunnen geven. 3D printen is daarbij een essentiële stap. Igal Kaptsan verwacht dat 3DVIA Make supply chains op zijn kop gaat zetten. “Wij verleggen namelijk het moment van produceren naar het moment na de aankoop door de consument.”

 

Meerderheid ziet het als kans

Dat zal tot nieuwe businessmodellen leiden, precies wat ruim 61% van de deelnemers aan de poll van Made-in-Europe en 3D print magazine ziet als eens kans die 3D printen aan de maakindustrie biedt. De grootste kans die de nieuwe technologie biedt, is evenwel functie-integratie door anders te ontwerpen. Ruim 70% van de deelnemers benoemt dit als kans. Een kwart denkt dat 3D printen ervoor zorgt dat werk uit lage lonen landen terugkeert naar Nederland. Opvallend is dat 95,6% van alle deelnemers 3D printen, waaronder ook metaalprinten, ziet als een technologie voor de maakindustrie die blijft.

Investeren

 

Investeringsbereidheid

Ruim 46,5% van de deelnemers wil dan ook dit jaar nog investeren hierin. Daarentegen zegt bijna 28% dit pas op een termijn van 2 tot 5 jaar te gaan doen. De belangrijkste redenen om nu nog niet te investeren, zijn de te hoge kosten van dergelijke investeringen (47,5% van de deelnemers noemt dit), de complexiteit van het 3D printproces (30%) en de veelvoud aan technieken, waardoor het lastig is een keuze te maken (30%).

 

Hinderpalen

 

Is 3D metaalprinten te duur?

Specifiek kijkend naar 3D metaalprinten vindt bijna een op de drie deelnemers dat deze technologie nog te duur is om nu al rendabel te zijn. Een op de vijf is het niet eens met deze stelling. Vergelijkbaar antwoorden ze op de stelling dat 3D metaalprinten nog te complex is. 11,6% is het hier helemaal niet mee eens, 9,3% denkt er wel zo over.

 

Kansen3dprint

 

Geen bedreiging maar een kans

Tot slot: op de vraag of 3D printen een bedreiging voor de onderneming vormt, klinkt het overtuigend nee. 88,6% van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld denkt niet dat het een bedreiging vormt. Ruim een op de drie denkt zich met 3D printen te kunnen onderscheiden; een op de vijf wil nieuwe markten aanboren met 3D printtechnologie en 22% denkt hiermee betere producten te kunnen maken.

 

 

Back to top button