3D printmarkt3D printservice

3D metaalprinter in Vives Maaklab

Hogeschool Vives in Kortrijk richt samen met enkele partners het Vives Maaklab in. Hierin komt onder andere de SLM 3D metaalprinter te staan, die vorige week nog op de eerste editie van Prototyping 2015 stond. Het Maaklab dient zowel voor onderzoek, voor onderwijs als ook voor dienstverlening aan industriële bedrijven.

 

Vives Maaklab dient voor onderwijs maar is ook open innovatielab voor bedrijfsleven

Het Maaklab van Vives, de grootste hogeschool van West Vlaanderen, is een initiatief van de hogeschool in Kortrijk in samenwerking met EKZO, in de Benelux dealer voor SLM Solutions, en Air Liquide, leverancier van industriële gassen voor onder andere additive manufacturing. De 3D metaalprinter van SLM Solutions krijgt een prominente plek in het Maaklab, maar dat heeft een veel bredere scope. Er komt zowel 3- als 5-asisge freestechnologie, lasersnijders als ook apparatuur voor het bouwen en testen van elektronica. Eveneens kan in het Maaklab straks software worden ontwikkeld. Lieven Malfait, opleidingshoofd bij Vives, zegt een complete omgeving te willen realiseren waarin prototypes ontwikkeld, gebouwd en getest kunnen worden. Een industriële omgeving waarin een product inclusief de mechanische componenten, elektronica en software ontwikkeld kunnen worden, maar waarin bedrijven bijvoorbeeld ook ervaring kunnen opdoen met 3D metaalprinten.

 

Maaklab Vives
Deze SLM 125 3D metaalprinter staat binnenkort in het nieuwe Maaklab van hogeschool Vives in Kortrijk. Van links naar rechts Jeran-Pierre Josqui (EKZO), Tim Claeys, lector, Lieven Malfait, opleidingshoofd) en Wim Velghe van Air Liquide Benelux.

 

Laagdrempelig instappen

Lieven Malfait: “We willen een omgeving aan de KMO’s, jonge starters, creatievelingen en productontwikkelaars aanbieden waarin ze laagdrempelig kunnen instappen in het werken met de nieuwe machines. Daarnaast willen we de bachelor constructie al in zijn opleiding laten werken met de digitale techniek. En ten derde gaan we onderzoek en dienstverlening doen ten behoeve van de industrie.” West Vlaanderen is van oudsher een sterke industrieregio, met veel kleinere en middelgrote bedrijven. Met name als het gaat om nieuwe technologie zoals 3D metaalprinten, hebben ze deze veelal niet zelf in huis. De expertise ontbreekt en de investeringen die hiermee gemoeid zijn, zijn hoog. Daarom kunnen bedrijven straks onderzoeksopdrachten neerleggen bij het Vives Maaklab. Studenten en experts gaan dan met de bedrijven aan de slag. Ook dienstverlening op het vlak van 3D metaalprinten zit in het aanbod. “We willen als ambassadeur de nieuwe technologie uitdragen”, voegt Tim Claeys, lector, nog toe. En door de samenwerking van Vives met de universiteit van Leuven, is er eveneens ruimte voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. De nadruk ligt daarbij op nieuwe technologie voor de maakindustrie in West Vlaanderen

 

Additive Days

Jean-Pierre Josqui, oprichter en directeur van EKZO, wil op zijn beurt het Maaklab inzetten om zogenaamde Additive Days te organiseren. Hij merkt namelijk dat de informatiebehoefte over 3D printen in de maakindustrie groot is. “De klant hoeft niet zelf op zoek te gaan naar informatie over 3D metaalprinten. Wij zoeken die en bundelen deze. In het Maaklab is veel kennis aanwezig.” Het Maaklab krijgt de komende maanden vorm. Begin 2016 moet het volledig operationeel zijn.

FOTO boven: een gemonteerde wielnaaf en remklauwen van een formula student 1 racewagen, 3D geprint op de machine van SLM Solutions

Back to top button