Top story

Helpt WAAM de olie- en gasindustrie klimaatneutraal worden?

Expertclass over groot formaat WAAM door Ramlab op Machineering 2021

De olie- en gasindustrie levert in de productiefase al een grote bijdrage aan de wereldwijde CO2-emissie. Terugdringen van deze emissie kan door minder materiaal te verbruiken. Tegelijkertijd kan de sector de supply chain vereenvoudigen door naar on-demand productie op locatie te gaan. Ligt hier een kans voor WAAM-technologie (Wire Arc AM)?


Het Rotterdamse Ramlab heeft onlangs het eerste MaxQ systeem geleverd aan het Franse Vallourec, toeleverancier aan de olie- en gasindustrie. De MaxQ is het Wire Arc AM systeem dat in Rotterdam ontwikkeld is, mede door Valk Welding.

Expertclass over de kansen van WAAM door Ramlab op Machineering 2021

Parts on demand met Ramlab op Machineering – Tijdens Machineering in Brussel verzorgt Benedetto Antonio di Castri van het Rotterdamse Ramlab een Expertclass over Wire Arc AM en de mogelijkheid om on demand te produceren en kostbare, zware onderdelen te repareren. Hij gaat niet alleen dieper in op de gebruikte materialen maar ook op de monitoring en besturingssystemen die in het Ramlab ontwikkeld zijn. Deze Expertclass is op donderdag 9 september. Met de aanmeldcode 107 krijg je gratis toegang tot de beurs en de Expertclasses.

Kortere supply chain

Het Franse concern zet de WAAM 3D printcel in op de productiesite in Singapore. Een van de belangrijkste redenen om in deze technologie te investeren: verkorten van de supply chain. De totale route van staalproductie tot levering van buiscomponenten op een olieplatform beslaat 10 stappen. “In de hele waardeketen kost elke schakel geld en tijd. Bovendien bestaat het risico dat producten niet uit voorraad leverbaar zijn”, legt producteigenaar Jonathan Moulin uit. “Printen op locatie biedt de oplossing.”

CO2-reductie met WAAM

De waterbushing voor Total: 220 kilo gewichtsbesparing.

Supply chain verkorten is niet de enige drijfveer voor de olie- en gasindustrie om meer te gaan doen met additive manufacturing. Vallourec heeft afgelopen voorjaar een ‘waterbushing’ 3D geprint dat op een Total boorplatform is geïnstalleerd. Het flesvormig onderdeel vangt schokken op van koolwaterstof dat vrij komt bij het in aanbouw zijnde putten. Het gaat om een 1,2 meter hoog en 220 kilogram zwaar kritisch onderdeel dat onder druk staat; als het faalt, kan er forse schade aan de apparatuur ontstaan. Ook dit is geproduceerd samen met het Ramlab in samenwerking met Total en andere partijen. Het is het eerste onderdeel voor de olie- en gasindustrie met WAAM geproduceerd dat volledig gecertificeerd. Door dergelijke onderdelen on-demand te 3D printen, kan de toeleverancier de carbon footprint aanzienlijk verkleinen. In dit geval neemt de CO2-emissie bij de productie van de waterbus met 45% minder af vergeleken met huidige smeed- en bewerkingsproces. Vergeleken met het gesmeed onderdeel, weegt het 3D geprinte de helft.

Reparatie van onderdelen

De Franse toeleverancier aan de olie-industrie is niet de enige die omwille van de ambitie om CO2-emissies terug te dringen naar additive manufacturing kijkt. Tijdens het laatste CECIMO seminar over AM, gaf het Noorse oliebedrijf Equinor eveneens aan additive manufacturing als een oplossing te zien om minder CO2 uit te stoten. Het digitaliseren van de supply chains draagt daar al aan bij, omdat je geen onderdelen meer de halve wereld over verscheept. De grote winst komt echter uit de stap om zware metalen onderdelen en gereedschappen te gaan repareren, waar WAAM zich eveneens goed voor leent. Maar dit vergt wel andere waardeketens dan nu; en een ander visie op life cycle assesment.

Back to top button