Top story

Brainport Eindhoven wil in wereldwijde top 3 AM-hubs

AM partijen bundelen hun krachten en gaan zich internationaal profileren

Brainport Eindhoven moet in de top 3 van wereldwijde AM-hubs komen. Daartoe bundelen meerdere partijen in de regio de krachten. Onder de vlag van Brainport gaan de ketenpartners versneld end-to-end oplossingen ontwikkelen. Er wordt ook gewerkt aan een voorstel voor een impuls van €30 miljoen aan additive manufacturing vanuit het Nationaal Groeifonds.

Brainport Eindhoven heeft een sterk AM-ecosysteem met 70 additive manufacturing bedrijven en innovatieve kennisinstellingen met veel patenten op dit gebied. Uniek is de hoge concentratie van expertise in design, mechatronica en materiaalkennis. Ondernemers in de Brainportregio weten de kennis en ervaring goed samen te brengen. Hierdoor komen ze versneld tot waardeketenontwikkeling. Een stevige basis vinden de partijen voor een positie in de top 3 van wereldwijde AM-hubs.

Ontwikkelingsmaatschappijen willen €30 miljoen voor AM uit Nationaal Groeifonds

Een van de partijen uit het AM-ecosysteem in Brainport Eindhoven is Roffelsen Plastics, dat vorig jaar gestart is met de ontwikkeling van maatwerk filamenten.

Internationaal optreden

Die kracht willen enkele partijen uit Brainport Eindhoven benutten én versterken om de regio als internationaal AM-hub in de top 3 van de wereld te positioneren. De initiatiefnemers zijn Roffelsen Plastics, Covestro (voorheen DSM Additive Manufacturing), TNO, AMSYSTEMS BV, AMCubator, K3d-addfab, AM-Flow, Mikrocentrum, Objexlab van Fontys Hogescholen, Brainport Industries Campus en Brainport Development. De partners gaan door samenwerking nieuwe partijen aan de regio binden. Door de inzet van innovatieve middelen, zoals virtual reality, zullen ook op afstand bedrijven kennis maken met de regio. Daarnaast zal onder de naam Brainport Eindhoven gezamenlijk opgetreden worden op grote evenementen, zoals Formnext in Duitsland en natuurlijk de 3D Delta Week later dit jaar. Dat moet bijdragen aan een hogere positionering in de wereldwijde ranking van AM-hubs.

Nieuwe industrietak

Brainport Development ziet voor de regio en Nederland veel potentie in additive manufacturing. De ontwikkelingsmaatschappij ziet mogelijkheden om een nieuwe, omvangrijke industrie te vormen die wereldwijd een toonaangevende positie inneemt. De kracht zit in samenwerking, met name met de maakindustrie in Brainport Eindhoven. Daarom wil men de kennis via masterclasses en conferenties actief delen, zodat AM-technologie breder ingezet wordt en bedrijven de technologie gebruiken om hun productieprocessen te digitaliseren. Dit moet tot nieuwe business leiden en een intensievere keten- en industrievorming. Centraal staat hierbij het ontsluiten van strategische informatie over de business-case van herkenbare toepassingen zoals functie-integratie voor de machinebouw, serieproductie voor de automotive, spare parts en productontwikkeling voor medische en andere sectoren.

Nationaal groeifonds

Brainport Development werkt bovendien samen met zes economische ontwikkelingsmaatschappijen aan een voorstel in het kader van het Nationaal Groeifonds. Ze willen dat de sector vanuit het fonds een impuls krijgt van €30 miljoen. De technologie heeft ook een prominente plaats gekregen in het Brainport bid dat de regio aan de Haagse politiek heeft overhandigd in het kader van de kabinetsformatie.

Partijen die denken dat ze passen in deze waardeketen, kunnen zich aansluiten bij het initiatief.

Back to top button