Magazine

Adieu portalen en platformen

Gaan we naar nieuwe netwerken van uitbesteders en makers die gekoppeld worden met Intelligent Agents?

Platformen die vraag en aanbod in de maakindustrie bij elkaar brengen of die opdrachten binnenhalen en uitzetten in het eigen netwerk van toeleveranciers: voor sommigen een zegen, voor anderen een vloek. Ze zullen geen lang leven beschoren zijn, denkt Wim Dijkgraaf, oprichter van Quotation Factory. De Intelligent Agent gaat in de toekomst voor orders zorgen. 3D modellen en PMI data brengen uitbesteders en makers op een slimmere manier bij elkaar.  


Het lijkt wel zo’n beetje als met i-Tunes. Terwijl menigeen in de muziekindustrie zich afvroeg hoe het verder moest nu Apple liedjes per stuk verkocht, smeedden anderen al plannen om de muziek te gaan streamen. De opkomst en ondergang van de internetplatformen, zo heeft Wim Dijkgraaf zijn presentatie als titel meegegeven. De oprichter van Quotation Factory kijkt verder dan de 4e industriële revolutie. In de 5e industriële revolutie komt de mens weer centraal te staan, maar dan wel in de geautomatiseerde en gedigitaliseerde wereld. En in die wereld wordt de plaats van de platformen zoals we die nu kennen, ingenomen door middleware software.

Op basis van 3D model en PMI zoekt de software wie de onderdelen kan maken én capaciteit heeft

Zelfbedieningsconcepten

De maakindustrie heeft nog niet zo heel lang te maken met het fenomeen platformen. Banken zijn daar al veel vroeger mee gestart. “De meeste bankkantoren bestaan niet meer. Je ziet op veel plekken zelfbedieningsconcepten”, zegt Wim Dijkgraaf, die in Brazilië woont en werkt en van daaruit het Nederlandse team van Quotation Factory aanstuurt. 24/7 Steel is de eerste geweest die in Nederland het zelfbedieningsconcept geïntroduceerd heeft in de plaatbewerkingsindustrie. Kosten, inzicht in leveringstijden en orderstatus: het is direct beschikbaar voor de klant. Online, 24/7. De technologie hierachter is stilaan een commodity geworden, vindt Dijkgraaf. Platformen gaan verder dan dit zelfbedieningsconcept. Matchmaking algoritmen brengen vraag en aanbod bij elkaar. Misschien weet je als besteller niet eens met welk bedrijf je zaken doet, als de order via het platform loopt. “Platformen bieden een gemak. Ze richten zich met name op marketing en vindbaarheid”, zegt Wim Dijkgraaf over het fenomeen. Quotation Factory speelt dit spel zelf ook mee. “Maar je loopt het risico dat je in een commodity markt terecht komt waarin het gaat om prijsvechten en leverbetrouwbaarheid.” In dat spel zitten we middenin. Wim Dijkgraaf verwacht dat we op korte termijn overgaan naar zelfbediening 3.0 Hierin komen Industrie 4.0 en Logistiek 4.0 samen. “En dat zal de neergang van de platformen zijn”, voorspelt hij. “Dat is positief voor het mkb omdat we de supply chain anders gaan organiseren.” Zijn droom is dat de technologie de kleinere maakbedrijven in de drivers seat plaatst: niet de grote bedrijven maken de platformen maar de kleinere bedrijven organiseren zich zo dat ze de klanten beter kunnen bedienen. Zelfs beter dan wat via platformen mogelijk is.

Engineers en makers samen

Dat vraagt uitleg. Er zullen volgens Dijkgraaf netwerken van toeleveranciers ontstaan. Design engineers krijgen in hun CAD-systemen al feedback over de maakbaarheid van hun modellen. Toeleveranciers interacteren tijdens het ontwerpproces via het netwerk met de engineers. “De engineer ziet direct welke fabrieken het onderdeel kunnen maken, de levertijd en de consequenties van de maakbaarheid.” De maakbedrijven ‘abonneren’ zich op de netwerken waarin ze willen acteren. Zo ontstaan er nieuwe supply chain modellen; het worden netwerken die zich organiseren rondom behoeften. Wim Dijkgraaf: “Als fabriek abonneer je je op gebeurtenissen (events). Je bedrijf heeft een digitale representatie in de cloud. Op basis van EDI wordt er real-time samengewerkt. Het metaalbedrijf wordt een cyber physical systeem, de Intelligent Agent. De inkoper zet vanuit zijn eigen systeem (bijvoorbeeld het ERP systeem of een eProcurement systeem) via het netwerk de inkoopbehoefte uit richting de partijen die kunnen leveren.” De cruciale rol in dit verhaal is weggelegd voor wat hij noemt middleware software. Deze middleware software wordt de smeerolie tussen de raderen in het netwerk. Vanuit de 3D modellen met PMI-data analyseren ze de opdrachten en matchen deze features met de manier van maken, wat je hiervoor nodig hebt (zoals kwaliteitscertificaten), en de materialen. Ook beschikbare capaciteit zal hierin worden meegenomen. En onder druk van EU-regelgeving verwacht hij dat er aanbieders komen van diensten rondom duurzaamheid en milieu die ze in deze software gaan integreren. Het zal zelfs zover gaan, verwacht hij, dat als bij een toeleverancier een machine uitvalt het netwerk autonoom real time een vervanger zoekt. “Dan start er een nieuwe matchmaking met diegene die het onderdeel wel kan maken.” De middleware software zal de zelfbedieningsportalen en platformen doen verdwijnen. Wie zich abonneert op een bepaalde dienst, krijgt aanvragen binnen onafhankelijk van de plaats waar deze ontstaan en zal daar volledig geautomatiseerd op reageren. “De aanvraag komt in de quotation software en als het een order wordt in het order systeem. Automatisch”, voorspelt Wim Dijkgraaf. Dit alles is gebaseerd op echte data. “Alles wordt transparant. We krijgen steeds meer data en kunnen steeds meer zaken baseren op feiten. Leverbetrouwbaarheid is op dit manier echt gebaseerd op data uit het verleden.”

3D model met PMI

Wim Dijkgraaf zei het al: het 3D model met PMI data gaat een belangrijke rol spelen in deze nieuwe supply chain netwerken. Het verbaast hem dat, ondanks dat PMI in 1996 al voor het eerst werd toegepast, nog steeds de meeste bedrijven met 2D tekeningen werken. “We wisselen nog steeds pdf’s uit. Daardoor verliezen we veel tijd. Maak eindelijk eens de beweging naar 3D”, roept hij de maakindustrie op. De bewerking is in zijn ogen een afgeleide van het 3D model. Als je eerst de principes vastlegt en met elkaar afspreekt, hoef je daarover geen informatie laat staan documenten uit te wisselen.” Net zo vindt hij dat bedrijven af moeten van de lineair ingericht controlesystemen, met voor- en nacalculatie. Die moeten vervangen worden door closed loop systemen, bepleit hij. “Veel partijen denken nog steeds in centrale monolithische systemen, waarin ERP centraal staat. Maar via software as a service in de cloud kunnen we via middleware software steeds meer gedistribueerde diensten aan elkaar knopen.” Dit betekent niet dat de mens buiten spel komt te staan. Nee, als je kennis in de IT-systemen stopt, kun je de eenvoudige beslissingen aan de computer overlaten en komt de mens in een meer controlerende rol. Hij heeft wel eens de vergelijking gemaakt met de verkeerstoren op een luchthaven. Vliegtuigen kunnen op auto-pilot vliegen, maar de verkeersleiders houden de vliegbewegingen in de gaten en sturen bij als dat nodig is. “Fabrieken reageren nu op statische modellen, ook qua bedrijfsprocessen. Dat moeten meer dynamische simulaties worden.” De meeste bedrijven hebben wel een aardig beeld van waar ze nu staan, maar missen het zicht op de trend, op de data in de tijd. Dat zijn de bouwstenen om geautomatiseerd voorspellingen op te baseren. “ De Quotation Factory, die voor maakbedrijven het verkoopproces digitaliseert en zelfbedieningsconcepten implementeert, ontwikkelt momenteel deze middleware software om de beweging die hij schetst te kunnen waarmaken. Wim Dijkgraaf merkt echter dat software vaak nog wat verder van de bedrijven afstaat. “Metaalbewerkers weten welke machines ze willen, maar niet welke software om de digitaliseringsstap te maken. De visie en affiniteit ontbreekt.”

Wim Dijkgraaf presenteerde zijn visie op de volgende stap in de digitalisering van supply chains tijdens De Nederlandse Metaaldagen.

Back to top button