Applications

Amerikaanse overheid en industrie bundelen krachten in AM Forward

OEM's beloven deel AM-productie uit te besteden aan mkb-bedrijven

Tijdens een werkbezoek aan United Performance Metals in Ohio heeft de Amerikaanse president Biden het AM Forward programma aangekondigd. AM Forward richt zich specifiek op 3D printtechnologie. De Amerikaanse regering ziet in AM-technologie een oplossing om supply chains robuuster te maken en de afhankelijkheid van China te verminderen.


Onderdeel van AM Forward is een afspraak op vrijwillige basis met enkele grote Amerikaanse producenten. Tot deze OEM’ers horen GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon, and Siemens Energy. Deze bedrijven zijn mede-initiatiefnemer van AM Forward. Ze zeggen toe dat ze hun toeleveranciers zullen ondersteunen in de implementatie van additive manufacturing in hun fabrieken. Ook gaan ze de werknemers van hun toeleveranciers trainen in het gebruik van additive manufacturing. Verder zullen ze zich inzetten voor gemeenschappelijke standaarden en certificering van AM-producten.

Een niet onbelangrijk onderdeel van de afspraken is de toezegging door de initiatiefnemers dat ze  een deel van het AM-productie uitbesteden aan hun kleinere toeleveranciers. Om het programma te ondersteunen, kondigt de regering Biden aan dat er specifieke maatregelen komen om mkb-maakbedrijven beter toegang te bieden tot kapitaal. Dat hebben ze nodig voor de investeringen in AM-technologie. Een van de initiatiefnemers van AM Forward is Siemens Energy (foto inlaat).

Meer over AM Forward lees je op Made-in-Europe

Back to top button