software

Authentise lanceert ChatGPT voor AM: 3DGPT

Wat ChatGPT is voor eenieder die kennis over van alles nog nog wat via woorden zoekt, moet 3DGPT worden voor iedereen die met additive manufacturing bezig is of hier meer van wil weten. Authentise lanceert 3DGPT als de nieuwe kennisbron voor additive manufacturing benaderbaar in gewone taal.


“Kunstmatige Intelligentie ontwikkelt zich razendsnel en het wordt tijd dat de AM community hiervan profiteert”, zegt Andre Wegner, CEO van Authentise dat datagestuurde engineering en productie workflows ontwikkeld. De onderneming zet nu als eerste de stap om Large Language Models te trainen met AM-kennis. Hierbij gaat het om kennis die gedurende meerdere decennia is opgebouwd die nu via algoritmen benaderbaar wordt. “Authentise heeft altijd focus gehad op het integreren van de beste algoritmen in onze workflows.”

Wat gaat AI betekenen voor de AM-industrie?

Een voorbeeldvraag: welke processtappen zijn nodig voor 3D printen met Ti64?

Hoe willen engineers deze tool gebruiken?

Andre Wegner ziet dit als een begin. “Dit is pas de start. We denken dat er veel manieren zijn waarop we deze tool kunnen integreren in ons portfolio. Bijvoorbeeld voor betrouwbare en efficiënte workflows te bouwen of om RFQ’s (Request for Quotes) te maken met veel meer standaarden.” Authentise heeft 3DGPT onlangs gelanceerd tijdens TCT360 in Birmingham. Dat is mede gedaan om van potentiële gebruikers feedback te krijgen hoe zij zo’n tool denken te gaan gebruiken.

Bredere database dan alleen die van ChatGPT

Tot nog toe kun je in gewone woorden vragen stellen aan 3DGPT, specifiek over het thema additive manufacturing. De algoritmen die het antwoord formuleren vallen hiervoor terug op zowel de algemene kennis waarop OpenAI’s ChatGPT is gebouwd alsook op allerlei specifieke publicaties over additive manufacturing. De ontwikkeling van 3DGPT is ondersteund door Innovate UK in het programma SAMCRD, Scalable AM Rule Creation & Dissemination.

Wil je 3DGPT gebruiken? Dat kan via deze link

Back to top button