Applications

Keramiek 3D printer sleuteltechnologie voor groene waterstof

WZR investeert in CeraFab 3D printer voor productie waterstof met solar-energie

Het Duitse WZR ceramic solutions start met het 3D printen van cerium oxide componenten met een zeer complexe lattice structuur. Deze onderdelen zijn een sleutelcomponent in de installatie om met een solar thermochemisch proces groene waterstof te maken. WZR heeft hiervoor de Lithoz CeraFab S65 LCM pinter gekocht.


WZR, dat al bijna twintig jaar ervaring heeft met keramisch 3D printen, maakt deel uit van het Redox3D project. Hierin wordt samengewerkt met het Duits Lucht- en Ruimtevaartcentrum DLR. Samen onderzoeken ze de optimale rasterstructuur zodat de zonnewarmte optimaal kan doordringen in de ceriumoxide componenten. Doel van het project is een installatie te bouwen voor de productie van groene waterstof.

3D printer essentieel

In de eerste fase van het driejarig project gaat het om het vinden van het optimaliseren van verschillende 3D printtechnieken om het verwerken van het keramisch materiaal te beheersen. In de tweede fase gaat het om het creëren van de optimale structuur. Deze structuur moet ervoor zorgen dat de zonnewarmte maximaal doordringt in het onderdeel om de energie zoveel mogelijk te benutten. Voor het slagen van het project zijn onder andere de nauwkeurigheid en de reproduceerbaarheid van de CeraFab S65 System 3D printer van belang. WZR heeft de Lithoz 3D printer geselecteerd na onderzoek. Het wordt hun eerste DLP-printer.

Zo werkt het proces

In het proces dat WZR en DLR ontwikkelen wordt een reciever module, de cerium oxide component, opgewarmd tot 1400 à 1500 graden C. Hoe dieper de penetratie van de solar energie, des te optimaler verloopt het proces. Bij deze hoge temperatuur komt er een beetje oxide vrij. Er vindt geen fase verandering plaats. De reciever wordt dan afgekoeld en komt bij een bepaalde temperatuur in contact met waterdamp. Zodra deze het oppervlak raakt, splitst de waterdamp in waterstof en zuurstof. De beide organisaties willen deze cyclus duizenden keren herhalen met dezelfde 3D geprinte component. Zonne-energie en het 3D geprinte cerium oxide onderdeel zijn de sleutelcomponenten in dit proces.

FOTO:

Back to top button