Top story

Additive manufacturing krijgt duidelijke plek in meerjarenstrategie Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven moet de hier ontwikkelde AM-technologie vermarkten en zich internationaal nadrukkelijker positioneren als AM-hub met een sterk ecosysteem. Tegelijkertijd moet er meer gedaan worden zodat de eigen maakindustrie deze kennis en de competenties oppakt, verder digitaliseert en daarmee concurrerender wordt. In een notendop is dat de reactie van Brainport Development op het rapport van het Europees octrooibureau (EPO).


In het rapport Patents and Additive Manufacturing kwam het Europees Octrooibureau (EPO) onlangs tot de conclusie dat Nederland hoog scoort als het om patenten op het vlak van 3D printen gaat. De Brainportregio staat zelfs op de 5e plek van de Europese AM-hubs met de meeste patenten, na AM hotspots zoals München en Barcelona.

5e plek als Europese AM-hub is mooi, maar hoe verzilvert Brainport Eindhoven deze kennis?

Luxexcel en Additive Industries zorgen voor patenthausse

Dat komt mede door de patenten van Additive Industries en Luxexcel. Daarnaast spelen ook partijen als TNO en Signify een belangrijke rol. Ruben Fokkema, International Business Developer bij Brainport Development, kijkt hier niet van op. De regio staat wereldwijd aan de top qua patentdichtheid in de volle breedte. “We zijn wel blij dat dit nu zichtbaar wordt”, zegt de International Business Developer van Brainport Development. Daarnaast wijst hij erop dat Luxexcel en Additive Industries MKB-bedrijven zijn. “Dus het MKB doet mee.” Maar hij ziet er ook een uitdaging in: de koppositie vertalen in nieuwe business. “We zouden beter kunnen presteren met het verzilveren van de patenten.”

Verzilveren van patenten moet beter

Additive Industries is een van de partijen in Brainport Eindhoven die goed is voor de toename van het aantal AM-patenten.

Het rapport komt voor de ontwikkelingsmaatschappij van de regio Zuidoost Brabant op een goed moment. Eind vorig jaar is een campagne gestart om de regio nadrukkelijker op de kaart te zetten in de wereldwijde AM-industrie. Het AM-ecosysteem moet benut worden om zowel applicaties te ontwikkelen alsook buitenlandse partijen hierheen te halen. Ruben Fokkema. “Daarvoor is het noodzakelijk de ideeën die door de patenten worden beschermd, te valoriseren, zodat we de competenties kunnen verzilveren en economische waarde wordt gecreëerd.” Het EPO schrijft zelf in het rapport dat dit een holistische aanpak vergt: zowel de uitvinders als de designers als de industrie moeten gesteund worden. Dit sluit naadloos aan op de visie van Brainport Development.  

Een idee, een patent, zelfs een 3D printer zijn nog geen oplossing. De markt vraagt om end to end solutions

Ruben Fokkema, Brainport Development

Ketenpartners koppelen

Ruben Fokkema: “Een idee, een patent, zelfs een 3D printer zijn nog geen oplossing. De markt vraagt om end to end solutions. Dus moeten deze genieën gekoppeld worden aan de juiste partners, regionaal, nationaal of internationaal. Wij helpen deze samenwerkingen te smeden. Een goed idee kun je niet in je eentje realiseren, daarvoor heb je ketenpartners nodig die bereid zijn mee te investeren. Wij helpen bij het zoeken naar die partners.” Voor partijen die samen tot een businesscase willen komen, denkt de ontwikkelingsmaatschappij mee over de financiering van het hele project. Volgens Ruben Fokkema blijven potjes voor AM-projecten nog steeds ongebruikt liggen. “Misschien schrijven bedrijven bewust niet in; misschien zijn ze er onvoldoende bekend mee.”

Breder dan de regio Brainport Eindhoven

Hoewel Brainport Development voor de gemeenten in deze regio werkt, kijkt Ruben Fokkema als het om additive manufacturing gaat breder. Ook ketenpartners uit andere delen van het land kunnen aansluiten, net als Vlaamse partijen of organisaties uit Nordrhein Westfalen. Er wordt zelfs samengewerkt met clusters uit Barcelona en Beieren, twee andere regio’s uit de top 5 qua AM-patenten. “Ondernemers denken niet in landsgrenzen maar in business. Het heeft geen zin om te concurreren, maar laten we kijken hoe we elkaar kunnen versterken.” Want zeker de 3D printmarkt is een globale markt. Daarin past het beter om per applicatie een propositie te ontwikkelen waarbij naast de partners uit Brainport Eindhoven ook partijen uit andere regio’s zich kunnen aansluiten. Consortia waarin ook Belgische en Duitse partijen participeren, liggen dan voor de hand. Op dit moment is er nog geen expliciete keuze gemaakt voor een specifiek applicatiegebied. “Maar”, zo zegt Ruben Fokkema, “ze liggen sowieso in industrial AM en hoe complexer de systemen zijn, des te meer is het een kolfje naar onze hand. We zullen het meer zoeken in complexe applicaties dan in generieke printconcepten.”

Met de vestiging van AM-Flow in het Additive Center op de BIC-campus begin dit jaar is het AM-ecosysteem van de regio verder gegroeid.

AM-technologie in meerjarenstrategie

Zonder al te veel vooruit te lopen op de bredere agenda voor de Brainportregio, geeft de business developer wel aan dat additive manufacturing nadrukkelijk een plaats heeft in de meerjarenstrategie van Brainport Development. Het is een substantieel onderdeel van één van de tien opgaven. Een van de concrete acties is het bij elkaar brengen van de bedrijven en het ecosysteem internationaal op de kaart zetten. Brainport Development wil daarom met AM-bedrijven deelnemen aan internationale beurzen, zoals Formnext, om daar de AM-potenties van de regio onder de aandacht te brengen van de internationale AM-industrie.

Valorisatie van patenten

Daarnaast krijgt het onderwerp valorisatie van patenten meer aandacht. “We moeten het besef dat er een potentie is om samen de markt te ontwikkelen, vergroten. Want hier vindt veel technologie-ontwikkeling plaats, wat blijkt uit de vele AM-patenten. Maar hoe valoriseren we deze en brengen we de AM-technologie naar de markt.”, aldus Fokkema.  Hoe zorg je dat de hightechbedrijven niet afwachten met additive manufacturing maar de mogelijke businesscase zien. “We willen meer bedrijven bewust maken dat de businesscase er vaak al is.” Tot slot richt men ook de pijlen op de maakindustrie. Daar moet de digitalisering, waar additive manufacturing onderdeel van is, versnellen. De Masterclass die Brainport Development voor de Coronalockdown op RapidPro organiseerde is een voorbeeld hoe men de industrie wil prikkelen.

Brainport Development stuurt enkele keren per jaar een nieuwsbrief rond die gewijd is aan de AM- kansen en ontwikkelingen uit en met de regio. Hier vind je er meer informatie over.

Foto: een goed voorbeeld hoe de hele AM-waardeketen samenwerkt is dit manifold voor ASML, geproduceerd onder regie van Machinefabriek De Valk (lees het artikel over dit project) (foto: Machinefabriek De Valk)

Back to top button