Top story

Optimisme AM-leveranciers groeit sneller dan kooplust bij hun klanten

AMPower ziet verschil in verwachtingen tussen beide groepen toenemen

Zowel de leveranciers van 3D metaalprinters als hun klanten hebben hun groeiverwachtingen voor de komende jaren aangescherpt en iets getemperd. Deze verwachtingen lopen echter steeds verder uiteen. Dat zijn twee voorzichtige conclusies uit het trendrapport van AMPower over powderbed fusion systemen voor metaal.


Het Duitse consultancybureau heeft weer het rondje gemaakt langs zowel de aanbieders van AM-technologie, metaal en kunststof, als de gebruikers. De totale markt is uitgekomen op € 8,33 miljard, inclusief verkopen van hardware, materialen als ook 3D print services.

Opvallend verschil tussen marktomvang volgens AMPower en Wohlers

De groeiverwachtingen bij de leveranciers nemen sneller toe dat die bij de kopers (grafiek AMPower)

Markt voor kunststoffen ruim twee keer zo groot als metaal

De markt voor kunststoffen is daarbij veel groter dan die voor metaal, zeggen de onderzoekers. Deze laatste schatten ze in 2021 op € 2,5 miljard; die voor kunststoffen op € 5,83 miljard. Tot 2026 voorspelt AMPower een groei van de totale markt naar ruim € 19 miljard. Daarmee rekent men op een grotere marktomvang dan een jaar geleden voorspeld werd. Opvallend is echter het verschil tussen de omvang van de AM-markt volgens AMPower en zoals Wohlers recent nog bekend maakte. De Amerikanen schatten de markt bijna dubbel zo groot in met $ 15,3 miljard.

Teveel optimisme bij de verkopers

Een interessant punt dat de consultants van AMPower eigenlijk elk jaar wel aanhalen, is het verschil in verwachting bij de leveranciers van poederbed systemen en de gebruikers ervan.  Er gaapt soms een diepe kloof tussen de verwachtingen die beide partijen uitspreken. Dit jaar is dat bijvoorbeeld zo als het gaat om de groei van de verkoop van systemen voor metaalextrusie. Leveranciers van deze systemen denken dat ze over enkele jaren een marktaandeel halen van 20%; gebruikers houden het op hooguit 3%. En iets soortgelijks zie je als de vraag gesteld wordt naar de groei van de verkopen van poederbed systemen voor metaal. Afgelopen jaar werden wereldwijd 1.533 units verkocht, nog altijd minder dan in het record jaar 2018. Verleden jaar voorspelden de verkopers zo’n 1.739 systemen te gaan verkopen. Dat is dus niet gelukt. Zelfs de meer gematigde verwachting van de kopers, die dachten in 2021 1.645 AM systemen de kopen, is niet gehaald. Dit jaar schrijven de consultants dat het opvalt hoe beide groepen de verwachtingen temperen.

Medische industrie blijft grootste afnemer

Dat komt wellicht door de harde cijfers over 2021, toen de sector met amper 16% groeide. AMPower zegt dat de medische industrie nog altijd de grootste afzetmarkt is als het om AM-componenten gaat. De sector heeft in 2021 ruim € 300 miljoen geïnvesteerd in nieuwe AM-apparatuur. De automobiel- en algemene industrie zijn de twee volgende sectoren die AM inzetten. Hoewel de auto-industrie nog steeds op zoek is naar de juiste businesscases, ontdekt de sector steeds meer onderdelen die zich goed lenen om te produceren met additive manufacturing.

Sintertechnieken trekken aandacht

Kijk je naar de markt voor metaal AM, dan is poederbed fusion met 40% marktaandeel nog steeds de belangrijkste technologie. Bij metaal beginnen de sinter gebaseerde technieken de aandacht te trekken. Tegelijkertijd constateert het onderzoeksbureau dat gebruikers zich realiseren dat de tijd tussen introductie en een succesvolle toepassingen vaak langer duurt dan verwacht. Bij kunststoffen hebben de poederbed AM-systemen een marktaandeel van 16%. Hier is het aanbod veel meer gedifferentieerd. Elke 3D printtechnologie heeft zijn eigen sweetspot. Dat is volgens AMPower de reden waarom concerns als Stratasys en 3D Systems via acquisities hun portfolio verbreden om voor elke gebruiker de optimale technologie aan te kunnen bieden.

Back to top button