Magazine

Brainport heeft potentie het Silicon Valley voor digital manufacturing te worden

Hugo da Silva (Covestro) schetst de stappen om volwaardig ecosysteem te ontwikkelen

Highlights
  • De bredere Brainportregio kan een rol spelen in de transitie naar digital manufacturing
  • Hugo da Silva bepleit het samenbrengen van de versnipperde bouwstenen

De Brainportregio kan uitgroeien tot een van de top 3 Additive Manufacturing hubs in de wereld. Daar is Hugo da Silva, Vice President Covestro Additive Manufacturing, van overtuigd. De vele MKB-ondernemingen zijn een sterke troefkaart, omdat ze de ontwikkeling kunnen versnellen. Uitgroeien tot een top 3D hub vergt wel samenwerking van alle partijen in het AM-ecosysteem, een andere houding van universiteiten en meer funding voor startups.


Via DSM, momenteel Covestro en binnenkort Stratasys, is Hugo da Silva al jaren nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Additive Manufacturing industrie. Tijdens de Kunststoffenbeurs 2022  schetste hij in de AM Masterclass hoe Additive Manufacturing bezig is een mainstream productietechnologie te worden. Voor bepaalde toepassingen staan de materialen, de procesbetrouwbaarheid en de herhaalnauwkeurigheid van 3D printen hiervoor inmiddels op punt. “Maar minder dan wij willen en minder dan het potentieel van additive manufacturing”, voegt hij er direct aan toe. De belangrijkste redenen hiervoor zijn in zijn ogen onvoldoende goede materialen, hoge kosten, gebrek aan kennis bij engineers en kostprijsmodellen die gebaseerd is op oude technieken en werkwijzen. Daardoor blijft additive manufacturing als productietechniek achter bij de verwachtingen. De transitie van prototypes printen naar de productie van eindonderdelen is echter begonnen. “Het ontginnen van het hele potentieel van 3D printen zal nog decennia vergen, maar ik verwacht de komende drie tot vijf jaren echt grote veranderingen. Steeds meer eindproducten zullen 3D geprint gaan worden.”

Steeds meer eindproducten zullen 3D geprint gaan worden

Hugo da Silva

Meer samenwerking

De Brainportregio – die je in dit geval wellicht breder moet zien, eigenlijk Nederland en Vlaanderen – kan in deze transitie een belangrijke rol gaan spelen als AM-hub. Hugo da Silva gelooft in het potentieel van de regio. De voorwaarde is wel dat er meer wordt samengewerkt in het hele AM-ecosysteem, zeker tussen kennisinstellingen en onderzoeksinstituten en ook met de industrie. “De Benelux en zeker Nederland heeft alle tools om van deze regio iets te maken. We hebben de Legostenen om er een mooi kasteel mee te bouwen, maar sommige stenen liggen in Brussel, andere in Turnhout, weer andere in Amsterdam. Alles is versnipperd, dat kan niet in zo’n kleine regio. We moeten al die bouwstenen samenbrengen. Daar werken we aan in de Brainportregio”, zegt Hugo da Silva.

Maakbedrijven moeten gaan zien dat 3D printen een betrouwbaar productieproces is

MKB kan voor versnelling zorgen

De versnippering zoals hij die schetst met zijn beeld van de Legostenen, is één belemmering die weggewerkt moet worden. Een tweede belemmering om als regio door te groeien naar een betekenisvol AM-hun in de wereld, is dat het aantal AM applicaties hier achterblijft, bijvoorbeeld vergeleken met Duitsland. Daar gebeurt momenteel veel als het om 3D printen gaat. Vooral in de automobielindustrie. “Maakbedrijven moeten gaan zien dat 3D printen een betrouwbaar productieproces is”, zegt de VP van de AM activiteiten van Covestro. De aanwezigheid van veel MKB-bedrijven in de regio is hierbij een troef. “Het MKB is volgens mij de sleutel tot opschalen met 3D printen. Grote bedrijven zijn risicomijdend, ze willen telkens nieuwe use cases zien. MKB-bedrijven durven sneller in te stappen.” Doordat deze regio zoveel MKB-ondernemingen telt, kunnen we hier versnellen met Additive Manufacturing.” Door deze bedrijven een 3D print infrastructuur aan te reiken, inclusief digitale simulatie- en costingtools, wordt 3D printen betaalbaar en zullen bedrijven in de regio de technologie gaan gebruiken. “Ik zie geen reden waarom ze de technologie niet zouden gebruiken; ze gebruiken al veel verschillende technieken.”

Startup klimaat

Een derde voorwaarde om een belangrijk AM-hub te worden, is dat het startupklimaat moet veranderen. Vooral op het vlak van financiering. Eigenlijk is dit iets dat voor heel Europa geldt. Voor elke miljoen euro die hier in een AM-startup wordt geïnvesteerd, staan er 15 tot 20 miljoen euro’s die venture capital funds in de VS en China in een jong bedrijf investeren. En dat kapitaal is nodig om sneller te groeien en naar de markt te gaan. Hugo da Silva noemt dit het grootste nadeel van de bredere Brainportregio ten opzichte van Chinese en Amerikaanse regio’s. “Om de Legostenen samen te brengen, heb je kennis nodig, moet je mensen samenbrengen én je hebt cash nodig om dit te kunnen doen.” Hugo da Silva merkt daarnaast dat de oprichters van startups minder openstaan voor geld van venture capital funds. En universiteiten werpen barrières op, bijvoorbeeld door IP af te schermen. Ze willen daarvoor vaak een meerderheidsbelang in de startup houden. “In de VS maalt niemand daarom”, zegt Hugo da Silva. Ook het aantal startups moet groter worden

De overheid in de VS creëert een defensiemarkt voor Additive Manufacturing.


Overheid moet markt creëren

Tot slot wijst hij nog op de rol van overheden. Hij pleit niet zo zeer voor subsidies om naar beurzen te gaan, wel voor het creëren van markten zoals dat bijvoorbeeld in de VS gebeurt. “De overheid in de VS creëert een defensiemarkt voor Additive Manufacturing. De overheid maakt markten waarin bedrijven kunnen opbloeien en business en jobs creëren. De Nederlandse of misschien wel de Europese overheden kunnen een markt creëren voor deze start-ups en hun technologie.”

Internationaal AM-hub

Als de regio deze stappen zet, zit een wereldwijde top 3 positie als AM-hub er in, gelooft Hugo da Silva. “Misschien kost het nog vijf tot tien jaar, maar dan zullen we een volwaardig ecosysteem voor digital manufacturing hebben dat internationaal talent aantrekt.” Dat zal PhD studenten aantrekken, voor meer patenten zorgen waar startups die uit de universiteiten voortkomen, mee aan de slag kunnen. “Dan kan deze regio een Silicon Valley voor digital manufacturing worden.”

Back to top button