Flam3D

Additive Manufacturing R&D Day

Er gebeurt bijzonder veel O&O in de lage landen, ook rond 3D-printing. Flam3D brengt alles samen op één dag tijdens de Additive Manufacturing R&D Day. Het doel? Bijleren, kruisbestuiving, zoeken naar partners en misschien … de beste ideeën vertalen naar een business plan?In de regio Vlaanderen-Nederland vindt heel wat onderzoek plaats naar verschillende Additive Manufacturing-technologieën – een voorwaarde om te komen tot betere inzichten en ideeën, en wellicht ook tot de innovaties van morgen, de start-ups en toegevoegde waarde voor een hele economie.

Kennis en plannen delen
De R&D dag werd geïnspireerd door de R&D-wereld zelf – een aantal onderzoekers die aangaf niet altijd op de hoogte te zijn van de onderzoeken aan andere universiteiten, hogescholen of onderzoeksinstellingen. Daar zit wellicht nog heel wat potentieel om elkaar te ondersteunen of versterken, of verder te bouwen op eerdere inzichten. Concreet vertaalde zich dat in een dag waarop we die kennis en plannen voor toekomstige onderzoeken met elkaar delen. Na het succes van vorig jaar, wil Flam3D het event graag opnieuw herhalen.

Bedrijfsleven
Al die gebundelde expertise willen we niet alleen delen onder de onderzoeksinstellingen zelf, maar ook met de bedrijven die er mogelijk wel “iets mee kunnen”. Of die misschien willen aansluiten bij toekomstige onderzoeken. Zij zijn dus van harte welkom om die golf van inzichten een hele dag over zich heen te laten rollen. De R&D-Day voorziet ook ruim in netwerkgelegenheid: de organisatie voorziet dat er kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen de verschillende R&D-afdelingen, tussen onderzoeksinstellingen en bedrijven, enzovoort.


De R&D-Day vindt plaats op 27 maart, bij Mikrocentrum in Eindhoven. De R&D-Day heeft de ambitie om een jaarlijks treffen te worden, zodat die samenwerking en kennisdeling nog evidenter wordt. Meer informatie

Back to top button