3D printmarkt

3D Hubs Report 2020: 3D printen eindonderdelen versnelt

Tegen 2022 zal de helft van alle maakbedrijven eindonderdelen 3D printen. Dat is een van de conclusies die 3D Hubs trekt in het nieuwe Trend Report 2020, dat vandaag officieel gepubliceerd wordt.

Twee andere interessante feiten zijn dat de AM service provider sector een van de snelst groeiende segmenten in de 3D printmarkt is én dat de totale waarde van de online bestelde geprinte onderdelen verdrievoudigd is. Voor 3D Hubs is dit een signaal dat online 3D printen ingebed raakt in de workflow van professionele gebruikers.


3D Hubs presenteert vandaag opnieuw het Trend Report, net als vorige keer samengesteld op basis van analyses van data van het eigen platform, interviews met experts uit de 3D printindustrie en het vergelijken van tal van trendrapporten. Vooral de gegevens van het eigen online platform levert inzicht in hoe professionals 3D printen inzetten.

Trendrapport over 2019 schetst hoe de 3D printindustrie verandert

Verdrievoudiging van de waarde

Om daarmee te starten: de waarde van alle online geplaatste orders voor 3D print werkstukken, is vorig jaar verdrievoudigd. Dat is een sterkere groei dan die van het totaal aantal orders. 3D Hubs beschouwt dit als een belangrijke indicator die aangeeft dat het online plaatsen van orders bij 3D print servicebedrijven verschuift van de low volume consumentenmarkt naar een professionele gebruikersmarkt, waar niet alleen de volumes hoger zijn, maar bedrijven ook hogere eisen stellen en bereid zijn daar een hogere prijs voor te betalen.

3D printen vindt plaats in low volume productie

Een tweede conclusie die 3D Hubs trekt, is dat weliswaar het merendeel van de bestelde onderdelen bedoeld zijn voor prototyping (meer dan 80% van de orders betreft minder dan 20 stukken); de andere 20% was vorig jaar net zoveel als 70% van het totaal aantal bestelde onderdelen in 2018. Dat toont aan dat 3D printen steeds vaker wordt ingezet voor eindtoepassingen in series met lage tot middelgrote volumes. Dat is een aanzienlijk deel van de markt voor online bestelde 3D geprinte onderdelen. Het aandeel online bestelde metalen onderdelen is eveneens aanzienlijk gegroeid. De markt wordt echter gedomineerd door kunststoffen. 66% hiervan betreft prototyping materialen; 25% engineering plastics en 9% resins. Met 31% is de industrie de grootste markt.

2020 markeert een nieuw decennium waarin productie meer lokaal gaat plaatsvinden, on demand en zonder designbeperkingen. 3D printen is de belangrijkste drijfveer van deze verandering

Bram de Zwart, CEO 3D Hubs
Figure 4 Pro-BLK 10
Onderdelen geprint met harsen, zoals op de foto met de Figure 4 van 3D Systems, nemen zo’n 9 procent van het totaal aantal onderdelen in beslag. Qua waarde vertegenwoordigen de resins 28% van de markt.

VS de grootste markt, in Europa het VK

De VS blijven voor het platform van 3D Hubs de grootste markt, met meer dan 260.000 onderdelen. Meer dan een of de vijf van deze onderdelen is verstuurd naar klanten in Californië, met Silicon Valley, LA en San Diego als sterke hubs. Europa blijft met 230.000 onderdelen iets achter. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste markt met bijna 100.000 onderdelen. Daarmee zijn de meer dan 7000 klanten in het Verenigd Koninkrijk goed voor 44% van de totale Europese markt. Nederland en Duitsland volgen op plaats 2 en 3, met meer dan 30.000 onderdelen elk. Vorig jaar stond Nederland wereldwijd nog op de 4e plek, nu dus op nr 3. Frankrijk volgt na Nederland en Duitsland met meer dan 15.000 onderdelen. Gezamenlijk zijn er via het platform van 3D Hubs vorig jaar meer dan 550.000 3D geprinte onderdelen besteld.

Doorbraak in 2022

Waarop baseert 3D Hubs de verwachting dat over twee jaar de markt voor eindonderdelen aanzienlijk zal zijn gegroeid? In het rapport wordt het 3D print rapport van EY aangehaald als een van de bronnen waar men zich op baseert. EY schrijft in dit rapport dat 18% van de respontenden additive manufacturing al toepast in serieproductie. Volgens het technology adoption life cycle model heeft 3D printen hiermee de kritische masse van 16% gepasseerd en zal de acceptatie versnellen. Je mag nu aannemen dat tegen 2022 de helft van de bedrijven eindonderdelen 3D print. Dat voorspelt een significante groei van volumes en dus de markt.

Meer weten over het 3D Hubs rapport?

Back to top button