designManufacturersTechnology

Siemens en Local Motors: 3D printen auto’s méér dan ‘fancy’ visie

Siemens en Local Motors hebben besloten hun samenwerking te intensiveren. De beide concerns zetten in op de integratie van de kennis en ervaring van Local Motors met co-creation en het 3D printen van auto’s, in toekomstige releases van Siemens engineering en manufacturing software. Direct digital manufacturing van onder meer auto’s is het einddoel.

 

Co-creation en 3D print ervaring Local Motors straks in Siemens PLM software

Het Amerikaanse Local Motors is een bedrijf zowel als een wereldwijde community, bestaande uit zowel professionele engineers als hobbyisten. Door co-creation wil Local Motors innovatieprocessen en productontwikkeling versnellen en verbeteren. Daarnaast werkt Local Motors aan een wereldwijd netwerk van zogenaamde microfactories, waar lokaal wordt ontwikkeld en geproduceerd, samen met en dichtbij de consument. Twee jaar geleden heeft Local Motors het initiatief genomen om op de IMTS in Chicago in vijf dagen tijd een auto te 3D printen en compleet af te werken. Solid Edge, het CAD-programma van Siemens, heeft daarin een belangrijke rol gespeeld. De Synchronous Technology van Siemens stelt het bedrijf in staat om uiteenlopende CAD-modellen van co-creators uit de hele wereld te importeren in Solid Edge zodat de eigen engineers verder kunnen gaan met de creaties die uit de community komen.

Siemens 3D print
Een 3D geprinte autostoel op de Siemens stand op de Hannover Messe. Het is een voorbeeld hoe Local Motors 3D printen naar de automobielindustrie wil brengen.

 

Siemens NX in microfactories

Local Motors gaat nu de stap zetten naar Siemens NX, dat in alle vestigingen over de wereld gebruikt gaat worden om niet alleen design maar ook manufacturingvraagstukken op te lossen. Ook Fibersim, software voor het construeren met composieten, maakt deel uit van de overeenkomst. Siemens wil met de nieuwe samenwerking de ervaringen die Local Motors heeft met zowel co-creation alsook 3D printen uiteindelijk kunnen verwerken in de softwaresystemen. Direct Digital Manufacturing moet engineering en productie dichter bij elkaar brengen. Siemens doet dat nu al gedeeltelijk door met zogenaamde Digital Twins te werken, digitale modellen die de functie van een product en het productiesysteem exact nabootsen in de virtuele wereld, waardoor engineers al in de ontwikkelfase virtueel modellen kunnen testen en direct de designs aanpassen en optimaliseren.

 

Local Motors komt naar Berlijn

Local Motors wil dit jaar drie nieuwe vestigingen, LM Labs, openen waar de Siemens software gebruikt gaat worden. Een van deze vestigingen komt in Berlijn. Een compleet ingerichte DDM Microfactory, waar dus daadwerkelijk auto’s geprint gaan worden, komt later in het Amerikaanse Knoxville. Helmuth Ludwig, chief digital officier bij Siemens PLM Software, zegt over de samenwerking: “Siemens zet sterk in op initiatieven zoals Industrie 4.0. Internet of Things, big data analyse et cetera. In onze leidende positie herkennen we de groeiende betekenis van additive manufacturing processen voor de wereldwijde maakindustrie. Door de nauwe samenwerking met bedrijven als Local Motors kunnen we deze technologie verder mee ontwikkelen, zodat uiteindelijk alle maakbedrijven innovaties beter kunnen vertalen naar hun toepassingen.”

 

Focus op automotive

Local Motors concentreert zich in de LM Labs op de ontwikkeling van 3D geprinte auto’s maar uiteindelijk, zo zegt CEO Jay Rogers, kan de community in zo’n LM Labs elke technologie verder ontwikkelen.

FOTO: Deze auto, gebaseerd op het concept dat op de IMTS 2014 werd geproduceerd, wil Local Motors in productie nemen.

Back to top button