Top story

Nederland 10e plek in 3D Printing Sentiment Index van Ultimaker

Nederland staat op de 10e plaats in de 3D Printing Sentiment Index die Ultimaker vandaag presenteert. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland gaan in deze volgorde aan kop. In Nederland is 76 procent van de deelnemers aan het onderzoek bewust van 3D printtechnologie; 42 procent past 3D printen al toe. Nederland loopt vooral achter wat betreft het 3D printen van productiegereedschappen en eindonderdelen.


Ultimaker verwacht dat 3D printmarkt na reality check duurzaam gaat groeien

De totale rangschikking van de 12 onderzochte landen.

Ultimaker presenteert vandaag voor de eerste keer de 3D Printing Sentiment Index. “We willen weten welke ontwikkelingen deze markt aanjagen. Wij denken dat we pas aan het begin staan. De 3D printindustrie als geheel gaat de komende vijf jaar met 20 procent en meer per jaar groeien”, aldus de nieuwe CEO Jürgen von Hollen gisteren in een toelichting op de index. Ultimaker heeft bij het samenstellen hiervan breed gekeken naar 3D printen. Het onderzoek is niet alleen onder eigen klanten uitgevoerd, maar onder zo’n 2.500 organisaties in 12 landen verdeeld over verschillende bedrijfskolommen.

Sentiment verbeterd in 2020

Rohit Jhamb, Global Research & Analytics director bij Ultimaker, ziet in de uitkomsten van het onderzoek – dat Ultimaker eind 2020 voor de tweede keer heeft gedaan – de coronapandemie de zichtbaarheid van 3D printen heeft versneld. Hij zegt dat Ultimaker bewust het sentiment bij potentiële gebruikers heeft gemeten, omdat sentiment het startpunt van een domino effect is. Als het sentiment goed is, dan leidt dit tot investeringen, tot ander gedrag en zo uiteindelijk tot een duurzame groei van de 3D printindustrie. Het sentiment in de twaalf landen is goed: 71 procent van de deelnemers is bekend met de technologie, 4 procentpunt meer dan een jaar eerder. Dit cijfer toont echter ook aan dat 29 procent er nog helemaal niet mee bekend is, aldus Jhamb. Daar ligt dus nog een enorme kans.

Bijna helft van deelnemers ziet 3D printen als bedrijfskritische technologie

Méér bedrijven omarmen 3D printen: dat is een andere conclusie. 39 procent zet de technologie in, 4 procentpunt meer dan een jaar eerder. 42 procent verwacht dat 3D printen in de komende maanden een flinke impact gaat hebben op de business. Ook dat percentage is toegenomen. Ruim de helft is van plan méér te investeren. Ruim een kwart geeft zelfs voorrang aan investeren in 3D printen, een toename van 7 procentpunt vergeleken met het vorige onderzoek. En 49 procent bestempelt 3D printen als een kritische technologie voor de activiteiten. Rohit Jhamb trekt op basis van de onderzoekresultaten de conclusie dat de markt groeikansen biedt, in alle landen die hebben meegedaan.

Flexibiliteit wordt belangrijker

Eriks is een van de Nederlandse bedrijven die 3D printen inmiddels een plek heeft gegeven in de productieprocessen.

Op de vraag wat er dan nu anders is dan voorheen, omdat al tien jaar wordt geroepen dat de markt gaat groeien, antwoordt hij dat in de laatste maanden de factor noodzakelijkheid is toegevoegd aan het rijtje argumenten voor 3D printen. 3D printen is in zijn ogen voorbij de reality check en klaar voor een sterke groei. Eén op de drie onderzochte bedrijven gebruikt 3D printtechnologie; in slechts een op de tien hiervan is 3D printen volledig geïntegreerd in de onderneming. Jürgen von Hollen legt uit waarom 3D printen nu wel gaat doorbreken: “In deze volatiele wereld moeten we sneller beslissen en sneller return boeken. Flexibiliteit en duurzame waarde, dat zijn de sleutelbegrippen die elke business aanjagen. Wij geloven dat 3D printen een van de enbaling technologies hiervoor is.”

Voor het berekenen van de 3D printing sentiment index heeft Ultimaker onder andere gekeken naar de mate waarin organisaties bewust zijn van 3D printen als technologie en in welke mate ze deze toepassing en voor elke toepassingen. Nederland scoort op de index de 10e plaats met 93,3.De VS staan op de eerste plaats met een score van 160,3. Met 442.000 geïnstalleerde 3D printers hebben de VS de grootste installed base. Een plaats voor Nederland onderaan het lijstje moet volgens Rohit Jhamb niet negatief worden uitgelegd. Elk van de onderzochte marken groeit, sommige echter méér. Het onderzoek is uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.

Back to top button