3D printmarkt

Eerste stap naar NRK 3D-printing belangengroep

De Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) wil een NRK 3D-printing belangengroep oprichten. Deze zou drie belangen moeten gaan dienen: toegevoegde waarde bieden op bedrijfsniveau; het vormgeven van een lobby richting andere stakeholders en het presenteren van de Nederlandse industrie. De focus ligt nadrukkelijk niet op technische kennisontwikkeling.

 

De NRK ziet 3D printen met kunststoffen een vlucht nemen. Het schat dat ondertussen meer dan honderd bedrijven in Nederland de technologie in een industriële en bedrijfsmatige omgeving inzetten. Ruim 40 ondernemers richten zich op commerciële eindproducten en matrijzen en 60 bedrijven produceren modellen en prototypes, zowel voor eigen als extern gebruik. Daarnaast zijn er nog 30 producenten van materialen, met name filamenten. Het totaal is een mix van nieuwe bedrijven die zich volledig op 3D-printen richten en bestaande bedrijven die 3D als additionele technieken toepassen.

Kunststofsector wil krachten rond 3D printen bundelen

 

Drie belangen

Om de wensen van deze bedrijven te inventariseren, organiseert de NRK op 15 mei een eerste bijeenkomst bij P3D in Den Haag. Daarna moeten de krachten gebundeld worden om tot de NRK 3D-printing belangengroep te komen. Deze moet drie belangen dienen, denken de initiatiefnemers. Allereerst toegevoegde waarde bieden op bedrijfsniveau, bijvoorbeeld via de NRK-tools om aan wettelijke eisen te voldoen. Ook zou de belangengroep de rol van innovatiedesk op zich moeten nemen en onderlinge contacten tussen bedrijven faciliteren. Het tweede belang is lobby richting overheden, klanten en kennisinstituten. Tot slot ziet de NRK een nadrukkelijke rol weggelegd op het gebied van marktontwikkeling en het presenteren van de Nederlandse industrie.

Innofil3D

Nederland heeft een vrij compleet ecosysteem als het om 3D printen met kunststoffen gaat, zoals meerdere filamentproducenten. Op de foto de productie bij Innofil 3D.

 

Geen focus op technische kennisontwikkeling

De focus van NRK 3D-printing ligt nadrukkelijk niet op technische kennisontwikkeling. Erik de Ruijter, directeur NRK, legt uit: “Er zijn vele initiatieven rond 3D-printing. In de regio Eindhoven is Mikrocentrum met het RapidPro-netwerk actief op dat gebied. Ook het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim heeft zich gespecialiseerd in kennis over 3D-printing. Daarnaast verzorgt Polymer Science Park (PSP) al sinds 2015 technische ondersteuning richting individuele bedrijven en organiseren zij regelmatig workshops 3D-printen. Het zijn slechts enkele van de initiatieven die er al zijn. Maar de kennis moet wel gedeeld worden. Op het gebied van kennisuitwisseling zoeken wij dus de samenwerking met deze partijen.”

 

NRK-bijeenkomst 3D-printen

De NRK organiseert op woensdag 15 mei een eerste bijeenkomst over 3D printen. Alle bedrijven die actief zijn op dit vlak, zijn welkom. Op het programma staan presentaties van Onno Ponfoort (Berenschot), Geert Heideman (Windesheim), Mireille Kinket (PSP) en Jeroen Gross (P3D). Daarnaast gaan de aanwezigen aan de slag om op basis van stellingen hun wensen met betrekking tot NRK 3D-printing te formuleren. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, aanmelden is wel verplicht. Hier vind je meer informatie.

Foto: Dankzij de PRIM-technologie en 3D-geprinte matrijzen (groen) levert P3D razendsnel drukknoppen (paars) voor Quooker.

Back to top button