3D print experts

Bey Vrancken versterkt AM-onderzoeksgroep KU Leuven

De KU Leuven Additive Manufacturing Group heeft Bey Vrancken aangesteld als assistant professor, naast professor Brecht Van Hooreweder. Gezamenlijk gaan ze het Leuvense onderzoeksteam aansturen.


Bey Vrancken is zijn wetenschappelijke loopbaan 10 jaar geleden gestart aan de KU Leuven. Na in 2009 cum de bachelor Materials & Chemical Engineering te hebben afgerond, slaagde hij twee jaar later cum laude voor de masterstudie aan de KU Leuven.

Phd onderzoek naar voorkomen interne spanningen

In 2011 is Bey Vracnken aan de Belgische universiteit begonnen aan zijn promotie-onderzoek. Dat richtte zich met name op het vinden van oplossingen voor het ontstaan van interne spanningen tijdens additive manufacturing processen, specifiek bij laser poederbed technologie. In zijn promotie-onderzoek heeft hij gekeken naar het op maat aanpassen van legeringen, de optimale proces parameters en warmtebehandeling van de 3D geprinte onderdelen.

Bey Vrancken (foto LinkedIn profiel)

Amerikaanse ervaring

Tussen oktober 20217 en september 2020 heeft Bey Vrancken als Lawrence Fellow gewerkt bij Lawrence Livermore National Laboratory, een van de vooraanstaande Amerikaanse onderzoekscentra waar veel onderzoek naar additive manufacturing plaatsvindt. Vorig jaar is hij in september teruggekeerd in Leuven als postdoctoraal onderzoeker. Nu is hij benoemd tot assistant professor bij de Additive Manufacturing research group aan de universiteit.

Back to top button