3D printmarkt

Tweede editie 3D Delta Week in maart 2023

Succesvolle eerste editie krijgt een vervolg

De tweede editie van 3D Delta Week gaat door van 27 tot en met 31 maart 2023. Leren, netwerken en ontdekken in 3D-productie blijft de basis van het concept van de evenementenweek, waarvan al de eerste evenementen bekend zijn. Wie in die week een evenement op het vlak van 3D manufacturing onder de vlag van 3D Delta Week wil organiseren, kan zich vanaf nu melden.


“Dit is het moment om je opties te verkennen”, zegt Pieter Hermans, verwijzend naar de precaire economische situatie. Hermans is CEO van Jakajima, een van de medeorganisatoren. “Additive Manufacturing biedt nieuwe manieren van produceren, met duidelijke voordelen op het gebied van supply chain, strategische autonomie en duurzaamheid. Het bijwonen van de 3DDW geeft bedrijven inzicht in het maken van die transitie.”

Het 3D Delta netwerkdinner komt dit jaar terug.

Community en waardeketen

De initiatiefnemers van de 3D Delta Week, Jakajima, Brainport Development en Flam3D, willen met de 3D Delta Week een community rond 3D technologie tot standbrengen en een waardeketen voor providers en gebruikers creëren. De evenementenweek moet een ontmoetingspunt worden voor 3D fabricage voor expert en leek, zowel van binnen als buiten de Benelux. De eerste editie, die afgelopen juni plaatsvond, was een succes, met name het 3D Delta Network dinner was een schot in de roos. Dit komt dan ook terug, net als de R&D Day (27 maart) waar kennisinstellingen uit de Benelux hun recente onderzoeksprojecten presenteren aan zowel andere kennisorganisaties als de industrie. Ook staan er rondleidingen door de AM-factory op Brainport Industries Campus op het programma.

Bredere exposure

Ook AM for Production, het nieuwe ge-upgrade AM-evenementen van het Mikrocentrum (29 en 30 maart), wordt onderdeel van 3D Delta Week 2023. Dit kennis- en netwerkevenement vindt plaats in de Brabanthallen in Den Bosch. Organisaties die een eigen evenement rond 3D productie willen organiseren in de week van 27 – 31 maart 2023, kunnen dit aanmelden. Door de gezamenlijke promotie van de 3D Delta Week krijgt elk evenement een veel bredere exposure en krijgen bezoekers een veel beter beeld van de breedte en diepte waarin 3D manufacturing zich in de lage landen ontwikkelt. Meer informatie: info@3ddeltaweek.com

Back to top button