Technology

Primeur Fontys’ Objexlab: eerste Renishaw 3D metaalprinter in Nederland

Fontys Hogeschool Engineering pakt door met 3D metaalprinten

Het Objexlab van Fontys Hogeschool Engineering heeft de primeur van de eerste 3D metaalprinter van Renishaw in Nederland: de Renishaw AM400. De hogeschool wordt tevens lid van Flam3D. Hiermee is Fontys de eerste instelling in het Nederlands hoger en wetenschappelijk onderwijs die zich bij de brancheorganisatie voor de 3D industrie aansluit.


Fontys pakt door met 3D metaalprinten, verduidelijkt Rein van der Mast, die de algemene leiding heeft over het Objexlab M. Hij leidt het onderzoek naar 3D metaalprinten bij Fontys Hogescholen, een activiteit die ondergebracht is bij het Objexlab. Fontys wil zich nog meer dan in het verleden toeleggen op 3D-printen, waaronder metaalprinten. Daarmee wil het instituut zich als vanouds ten dienste stellen aan vooral de industrie in en rond Eindhoven, die veel hightech bedrijven telt.Voor een succesvolle implementatie van metaalprinten is het van groot belang dat de afstand tussen waar de producten ontworpen worden en waar ze gemaakt worden klein is

Pre-competitief onderzoek

Rein van der Mast zegt over de rol die de hogeschool wil spelen: “De verkenning van de intrinsieke waarde van metaalprinten staat voorop. Valt met metaalprinten efficiënter te produceren, zijn producten te verbeteren en valt nieuwe bedrijvigheid te creëren? We verrichten uitsluitend pre-competitief onderzoek waaraan altijd een onderzoeksvraagstuk ten grondslag ligt. Er zijn immers al genoeg partijen die printcapaciteit op hun metaalprinters aanbieden, zoals in deze regio K3D-AddFab.”

Behoefte aan grotere 3D metaalprinter

Juist vanuit de vraag van het bedrijfsleven komt de investering in de Renishaw AM400. Dit is de doorontwikkeling van het kleinere AM-platform van de Britse fabrikant. De machine beschikt over een krachtigere laser (400W) met een verbeterd optisch systeem (straaldiameter 70 µm) en een verbeterde gascirculatie in de bouwkamer. De bouwkamer is 250 bij 250 bij 300 mm. Rein van der Mast merkt duidelijk dat bedrijven behoefte hebben aan het onderzoeken van grotere AM-werkstukken. “Onze vorige machine, TruPrint1000, is een prima machine, maar met een bouwvolume van 100 mm diameter bij weinig meer dan 100 mm was deze voor het printen van wat grotere objecten en grotere aantallen minder geëigend, terwijl onze behoefte daaraan is toegenomen.”

Aanpassingen in de hele keten nodig

Het is de eerste 3D metaalprinter die Renishaw in Nederland plaatst. Philippe Reinders Folmer, directeur van Renishaw Benelux: “We zijn blij dat via Fontys de Nederlandse industrie kan kennismaken met metaalprinten in combinatie met onze machines. Renishaw zet al jaren nadrukkelijk in op metaalprinten en er zijn de laatste jaren grote stappen gemaakt.” Dat de Nederlandse markt lastig is, erkent ook Reinders Folmer. Het probleem is volgens beiden dat Nederland een typische toelevermarkt is. “Voor een succesvolle implementatie van metaalprinten is het van groot belang dat de afstand tussen waar de producten ontworpen worden en waar ze gemaakt worden klein is”, zegt Rein van der Mast. “Om het potentieel van metaalprinten optimaal te benutten, zijn in grote delen van de keten gelijktijdig aanpassingen nodig. Voor een OEM-er die zijn vervaardiging elders heeft ondergebracht is zoiets al snel behoorlijk lastig.”

Vlnr Joris Glaser, Eric Rutjens (dagelijkse leiding), Rein van der Mast (algemene leiding) en Martin Stroetinga bij de Renishaw AM400

Aansluiting bij de industrie

Het Objexlab van Fontys Hogeschool speelt een cruciale rol in het naar de industrie brengen van additive manufacturing, voegt lector Smart Manufacturing Hans Krikhaar toe. Aan de ene kant integreert de hogeschool 3D printen in de curricula. “Fontys wil graag van de modernste technologieën gebruik maken om onze studenten beter op de toekomst voor te bereiden. De nieuwe mogelijkheden van metaalprinten leiden tot nieuwe ontwerptechnologieën, die we ze graag willen meegeven”, aldus Krikhaar. Dit jaar volgen dertig studenten van verschillende opleidingen een minor waar 3D metaalprinten onderdeel van is. Aan de andere kant zijn casussen uit de industrie niet alleen voor de studenten interessant, maar ook voor de bedrijven zelf. “Samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal, dus bij deze de uitnodiging aan de industrie om te participeren”, zegt Hans Krikhaar.

Netwerk van Flam3D benutten

Mede om partners voor onderzoeksprojecten te vinden, zowel in de onderzoekswereld als het bedrijfsleven, sluit Fontys zich aan bij Flam3D. Het netwerk dat deze Vlaams-Nederlandse organisatie biedt is volgens Rein van der Mast voor Fontys naast de reguliere werkzaamheden moeilijk zelf op te bouwen. Kris Binon, directeur Flam3D is blij met de eerste Nederlandse O&O-instelling die lid is geworden. “Dat ze als eerste Nederlandse O&O-instelling aanhaken bij onze organisatie, getuigt wat mij betreft van een duidelijke visie.”

De Renishaw AM400 staat voorlopig in het bedrijvencentrum Catalyst op het Eindhovense TU/e terrein. Vanwege het Covid-19 virus houdt Fontys het pand waarin de opleiding Werktuigbouwkunde is gevestigd voorlopig gesloten. Na de zomervakantie verhuist de 3D metaalprinter naar de Brainport Industries Campus. Fontys heeft behalve in de Renishaw AM 400 ook geïnvesteerd in de ATOS Core 3D scanner van GOM. Deze komt in de proeftuin Castlab in Tilburg te staan.

Back to top button