Top story

Nationaal Groeifonds honoreert plannen AM-community dit jaar nog niet

270 stakeholders uit Nederlandse AM-industrie achter de plannen

De plannen van de Nederlandse AM-community komen vooralsnog niet in aanmerking voor gelden uit het Nationaal Groeifonds. Het ministerie van Economische Zaken ziet op dit moment méér potentieel voor de Nederlandse economie in andere plannen. De initiatiefnemers die de afgelopen maanden het AM iNLine groeiplan hebben gemaakt, gaan nu andere wegen zoeken om de ambities te realiseren.

Ontzettend balen. Zo omschrijft Onno Ponfoort, Practice Leader 3D Printing bij Berenschot, de reactie van Economische Zaken over de plannen die de Nederlandse AM-community heeft ingediend voor het Nationaal Groeifonds. “We hebben samen met alle 270 stakeholders die achter de plannen staan ontzettend veel tijd geïnvesteerd. Die inspanningen zijn niet weg. De samenwerking in de ketens die hierdoor ontstaan is, moeten we vasthouden.”

Initiatiefnemers willen positieve vibe in de keten vasthouden en ambities met andere middelen realiseren

Een van de drie gebieden waarop de plannen focust, is de smart AM-fabriek en de supply chain.

270 stakeholders uit AM-community

Nederland investeert komende jaren €20 miljard in kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie. Daarmee moet Nederland duurzame economische groei realiseren. Afgelopen voorjaar hebben de regionale ontwikkelingspartijen. BOM en Brainport Development, InnovationQuarter, LIOF, NOM, OostNL en Noord-Holland-Noord, gezamenlijk besloten een nationaal Meerjarenplan AM te initiëren. Met actieve en inhoudelijke betrokkenheid van Stefan Rink (AM-Flow), John Blankendaal (Brainport Industries) en Herman Bolhuis (3D Makerszone). Berenschot is betrokken geweest bij de ondersteuning en coördinatie. De initiatiefnemers hebben in korte tijd zo’n 270 partijen, variërend van kennisinstellingen tot bedrijven, die actief zijn op het gebied van 3D printen bijeen gekregen. Gezamenlijk zijn er plannen gemaakt voor een meerjarenprogramma om in diverse sectoren tot een geïntegreerd productieproces te komen rondom additive manufacturing. Men ziet vooral potentie en trekkracht in de plannen voor de AM-fabriek, AM-supply chain, en toepassing in de bouw en infra, en voor de zorg. Voor elk van de deelplannen zijn er al partijen die een consortium willen vormen.

We moeten tot een geïntegreerde ketenaanpak komen

Geen inhoudelijke afwijzing

Omdat de wetgeving voor het Nationaal Groeifonds nog niet is afgerond, beoordeelt dit jaar Economische Zaken de aanvragen; een voorselectie dus. Hier is besloten de voorstellen van de 3D print community niet te omarmen omdat andere ingediende voorstellen een groter verdienpotentieel voor de economie hebben. De plannen van de AM-community zijn dus niet inhoudelijk afgewezen. Dat, zo zeggen de initiatiefnemers, is dan ook de reden waarom men verder wil. Met name wil men de positieve vibe die is ontstaan vasthouden. “Want het zijn allemaal legitieme plannen”, benadrukt Onno Ponfoort nog eens. “En 3D printen heeft samenwerking nodig, we moeten tot een geïntegreerde ketenaanpak komen.” Er zullen dus andere fondsen aangeboord moeten worden. De komende tijd zullen consortia dus op zoek gaan naar andere mogelijkheden om de ambities waar te maken. Daarnaast is er volgend jaar, als het Nationaal Groeifonds operationeel is, een nieuwe kans om plannen in te dienen.  

Back to top button