Technology

FuseLab unieke extruder levert hoge materiaaldichtheid FFF metaalprinten

Vlaamse startup lanceert 3D printer op Formnext

De Vlaamse startup FuseLab pakt op Formnext uit met de eerste zelf ontwikkelde 3D printer die juist voordelen biedt bij printen met metaalfilament. De kerntechnologie van de FL300M zit in de speciale doorvoer van het filament in de extruder, waarvan FuseLab op Formnext 2019 al een prototype heeft getoond. Deze blijkt bij het printen met filament gevuld met metaal- of keramisch poeder een extra voordeel te bieden.


Sinds de Formnext editie van twee jaar geleden heeft FuseLab de bakens verzet, zo legt Jonathan Palmaers uit. “We hebben de focus verlegd van kunststof naar metaal toen we ontdekten dat onze extruder bij metaalfilament heel goed presteerde.” Jonathan is enkele jaren geleden begonnen met de ontwikkeling van een nieuw extruderconcept.

Gepatenteerd design van extruder verkleint breukrisico bij 3D printen met metaalfilament

Liefst 36 contactpunten met filament

Bij de tot nog toe gebruikelijke extruders zijn er slechts een of twee punten waarop de tandwielen contact hebben met het filament. Bij hogere snelheden kan dit leiden tot slipgedrag. Er wordt dan onvoldoende filament in de smeltzone gebracht waardoor er sprake zal zijn van onder extrusie. FuseLab heeft dit opgelost door drie aandrijfrollen te combineren. Deze staan onder een bepaalde hoek. Hierdoor heeft elk van de drie aandrijfrollen zo’n 12 contactpunten met het filament. Deze in totaal 36 contactpunten zorgen voor een zeer gelijkmatige invoer van het filament in de smeltzonde van de extruder. Jonathan Palmaers heeft dit type extruder gepatenteerd.

Van polymeer naar metaalgevuld filament

De 36 contactpunten blijken, zo licht Jonathan Palmaers toe, met name voordeel te bieden bij het 3D printen met metaalgevuld filament, een technologie die de laatste tijd meer en meer aandacht krijgt. Dit type filament is, net als keramisch gevuld filament, fragieler dan vol polymeerfilament en zal hierdoor sneller breken. Hoe hoger het percentage metaalvulling en hoe lager het aandeel bindmiddel, des te fragieler is het filament. Doordat de contactpunten in de FuseLab extruder gelijkmatig verdeeld zijn, neemt het risico op breuk af. Onder-extrusie treedt niet meer op. Dit resulteert in een hoge dichtheid die FuseLab met de FL300M haalt. “Testen door middel van Xray scans van onderdelen hebben aangetoond dat we consistent zeer hoge dichtheden (na het sinteren) kunnen behalen.” FuseLab gaat dit verder testen om de resultaten net cijfers te kunnen onderbouwen én om precies aan te geven hoe men deze resultaten realiseert.

De volledig in België ontwikkelde en gebouwde FuseLab FFF printer die vooral geschikt is voor metaalfilament.

3D printer van Belgische bodem

Inmiddels heeft FuseLab een compleet nieuwe 3D printer ontwikkeld die is afgestemd op het printen met metaalgevuld filament. De FL300M beschikt over twee extruders, die onafhankelijk van elkaar werken. De machine is voorzien van een nauwkeurig motionsysteem. Het bouwvolume bedraagt 300 bij 300 bij 280 mm. Hoewel de nadruk ligt op metaalprinten, is de nieuwe 3D printer geschikt voor meerdere materialen, waaronder keramisch gevuld filament. Jonathan Palmaers gaat de FuseLab 3D printer in huis produceren, net zoals hij tot nog toe de ontwikkeling en de prototypebouw in Peer (onder Eindhoven) heeft gedaan. Begin 2022 moet de nieuwe 3D printer beschikbaar zijn.

In deze editie van 3D printmagazine kun je meer lezen over metaalprinten met filament en de toepassing hiervan door een Nederlandse startup

Back to top button