3D printmarkt

Felixprinters ontwikkelt naast FDM- en bioprinter ook foodprinter

Nederlandse 3D printerfabrikant viert 10-jarig bestaan

De Nederlandse 3D printerfabrikant Felixprinters is bezig stapsgewijs het aanbod te verbreden. Naast de 8 modellen FDM-printers is er al een bioprinter in het portfolio opgenomen en op dit moment ontwikkelt Felixprinters een foodprinter, die nog dit jaar op de markt komt. Een nieuwe stap in het tienjarig bestaan.


De Nederlandse fabrikant vierde onlangs het 10-jarig bestaan. Om precies te zijn: 31 oktober 2011 richtte Guillaume Feliksdal, CEO, de onderneming op. Hij had toen z’n eigen 3D printer ontwikkeld voor de productie van onderdelen voor een speelgoedrobot. Deze printer is uitgegroeid tot een lijn met 8 verschillende modellen voor FDM printen. Inmiddels heeft het merk in Nederland een marktaandeel van zo’n 5 procent en groeit de wereldwijde omzet met zo’n 20 tot 30 procent per jaar. De belangrijkste afzetmarkten zijn naast Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland en Rusland.

De Felix Bioprinter is een van de laatste innovaties van de Nederlandse printerfabrikant in het tienjarig bestaan.

Snelle groei

Guillaume Feliksdal verwacht de komende jaren een bijzonder snelle groei van de markt voor industriële 3D printers. Hij baseert zich daarbij niet alleen op voorspellingen van diverse onderzoeksbureaus, die een markt voorzien van vele tientallen miljarden euro’s tegen 2030. “Met name sectoren als lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en de medische industrie wordt een groot potentieel toegedicht”, licht Guillaume Feliksdal toe. Voor kleine batches waarvoor de ontwikkeling van mallen te kostbaar en te tijdrovend is, leent 3D printen zich heel goed. Ook voor prototypes, de maquettebouw en de productie van onderdelen met specifieke eigenschappen is 3D printen in zijn ogen een goede technologie.

Integratie in bedrijfsprocessen

Hij rekent ook op groei omdat op dit moment slechts een kleine groep productiebedrijven 3D printers gebruikt. Dikwijls nog in een experimenteel stadium, omdat industriële bedrijven terughoudend zijn met overstappen op nieuwe productiemethodes. “Om de technologie echt aantrekkelijk te maken, moet 3D printing volledig in de bedrijfsprocessen geïntegreerd worden. Het is niet toevallig dat de Vereniging FME dit jaar een werkgroep heeft opgericht, die de industrie moet voorlichten over de mogelijkheden van 3D productietechnologie”, zegt Guillaume Feliksdal.

Innoveren voor bredere acceptatie

De sector zelf moet vooral inzetten op verdere productontwikkeling en innovatie om 3D printen breder geaccepteerd te krijgen. Onderzoek naar nieuwe printtechnologie en nieuwe printmaterialen zijn noodzakelijk. Felixprinters heeft het concept van de eigen FDM-printers in de loop der jaren geoptimaliseerd in drie series: de FELIX PRO Series, de FELIX PRO XL Serie en de FELIX TEC Serie. Daarnaast heeft het bedrijf een bioprinter ontwikkeld. Deze wordt internationaal gebruikt voor laboratoriumproeven in de (bio)medische industrie.

De productie gebeurt in de eigen fabriek in Ijsselstein.

Ontwikkeling van food printer

Het derde type 3D printer komt er nog dit jaar aan. Felixprinters ontwikkelt een foodprinter. De foodprinter kan gebruikt worden voor het printen van voedingsmiddelen, die gemaakt worden van materiaal met een pasta-achtige consistentie. Guillaume Feliksdal en zijn vader Wilgo, die sinds 2013 samen met hem de directie vormt en veel ervaring op het gebied van procesautomatisering heeft ingebracht,  zien voor deze printers vooral kansen in de voedingsmiddelenindustrie, grootkeukens en horeca.

Guillaume Feliksdal

Foto: Guillaume Feliksdal vormt al jaren samen met zijn vader Wilgo de directie van de Nederlandse 3D printerfabrikant.

Back to top button