Technology

3D print ecosysteem in de Benelux blijft groeien

Het 3D print ecosysteem in de Benelux blijft groeien en zich verbreden. Die conclusie kun je trekken na het ledenevent van Flam3D. Het nieuwe onderdeel pitchen was populair, maar ook de presentaties over de 3D metaalprintmarkt en hoe op Brightlands Chemelot Campus aan betere polymeren voor 3D printen wordt gewerkt, werden door de deelnemers gewaardeerd.


Gastheer voor het Flam3D ledenevent was dit keer het Mikrocentrum, met het Hightech Platform (600 leden) en RapidPro ook een plek voor de AM industrie. Tom Wessels, Event Project Manager, benadrukte in zijn presentatie dat de focus van RapidPro mensen bij elkaar brengen blijft. “En niet lobbyen, waarvoor hebben we Flam3D.” Op RapidPro 2020 (4 en 5 maart 2020) ligt de nadruk op het in beeld brengen van de hele keten. Tom Wessels presenteerde nog de uitkomst van de bezoekersenquête eerder dit jaar. Deze cijfers tonen een groeiende investeringsvraag. “Steeds meer partijen hebben concrete vragen.” Een belangrijk deel van de bezoekers is afkomstig van de grotere bedrijven. Op de komende 10e editie organiseert het Mikrocentrum samen met Flam3D een lezingentrack en komt er een hackaton om de business case uit te diepen.

Tom Wessels (links) in gesprek met lector Tom Scharlaken van VIVES Hogeschool.

Onderwijs blijft moeilijk thema

Flam3D blijft groeien. Inmiddels zijn meer dan 100 organisaties aangesloten, waaronder 10 onderzoeksinstellingen. “Helaas nog geen Nederlandse”, aldus Kris Binon, directeur. Naast promotie van additive manufacturing en het doorverwijzen van externe partijen naar de leden, zet Flam3D zich in om het thema 3D printen in het onderwijs op de agenda te krijgen. “Dat blijft moeilijk”, aldus Kris. “In Nederland wordt nu eindelijk werk gemaakt van maakonderwijs in het reguliere onderwijs.” De belangenbehartiger voor de AM sector blijft bij overheden lobbyen voor meer aandacht voor 3D printen in het onderwijs. “Dat levert voor onze leden niet direct morgen rendement op, maar is wel noodzakelijk.”

Standaardisatie: directe link met ISO

Daarnaast wordt Kris Binon expert voor het ISO comité. Een groep deskundigen houdt het AM comité van het normeringsinstituut een spiegel voor. “We moeten ervoor waken dat de normen haalbaar en schaalbaar zijn voor iedereen. We willen het Adobe pdf verhaal vermijden; een norm mag niet voor één bedrijf geschreven zijn.” Een onderwerp dat voor 2020 op de agenda van Flam3D staat, is onderzoeken of er een grensoverschrijdend project kan starten om in Nederland en Vlaanderen meer business op 3D print gebied te genereren. Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe online tool om vraag en aanbod sneller aan elkaar te koppelen. Flam3D heeft overigens nog een vacature in de stuurgroep.

Netwerken blijft een belangrijk element van de Flam3D bijeenkomsten. Links Jonathan Palmaers van FuseLab in gesprek Robbert Bakker van Dutchy3D, de Nederlandse fabrikant van FDM printers die met name interessant zijn voor het onderwijs.

Pitchen: ecosysteem groeit in de breedte

Flam3D had dit keer twee inhoudelijk sterke sprekers uitgenodigd. Maximilian Munsch van AMPower presenteerde het wereldwijde onderzoek naar de de markt voor Laser Powderbed Fusion metaalprinttechnologie. Jules A.W. Harings (Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials) ging in zijn presentatie in op de ontwikkeling van nieuwe polymeren, specifiek voor 3D printen (over beide presentaties kun je hier eerdaags meer lezen). Een nieuw onderdeel was dit keer pitchen door de leden. Deze korte presentaties laten zien hoe het ecosysteem in de Benelux steeds breder wordt. Niel van Es, oprichter van Parts on Demand, schetste hoe in Utrecht de fabriek van de toekomst gerealiseerd is. Per week worden hier 5 tot 15.000 onderdelen voor eindtoepassingen geprint. Dave Vanhove, oprichter van 3iD, pitchte de mogelijkheden van de HP Multi Jet Fusion technologie. “Voor honderdduizenden stukken zijn we er nog niet, maar voor 500 tot zelfs een paar duizend stukken hebben we wel een oplossing.”

WAAM technologie in Vlaanderen

Een nieuwkomer in de Beneluxmarkt is Guaranteed, een joint venture van Ocas, Finindus en ArcelorMittal. Begin 2020 neemt Guaranteed in Gent een hybridemachine in gebruik om grote, metalen onderdelen met 3D metaalprinten te repareren. “Productieprocessen stilleggen kost geld. Dat willen we vermijden door componenten met WAAM te herstellen”, schetst Joachim Antonissen de ambitie van deze nieuwkomer. Kwaliteitsborging speelt daarbij een rol. Dat is ook een van de gebieden waarop het Belgisch Lasinstituut (BIL) actief is. BIL biedt onder andere kwalificatie als service aan. Fleur Mes, directeur, schetste daarnaast de rol van het instituut in internationale gremia, waar momenteel wordt gewerkt aan Europese criteria waaraan opleidingen tot AM operators moeten voldoen. Eurofins Materials Science, het vroegere materiaallaboratorium van Philips, richt zich dan weer op karakterisatie van ruwe materialen en het onderzoeken van chemische compatibiliteit van 3D geprinte materialen, iets waar volgens Ben Broers onvoldoende bij wordt stilgestaan. Stijn Brilman van CARDS PLM Solutions en 3D Printing Solutions ging in op de mogelijkheden van de digital twin om product en productieproces te optimaliseren. De AM industrie loopt nog steeds vertraging op doordat de softwaretools onvoldoende geïntegreerd zijn. Siemens zet juist wel in op één digitale AM workflow. Alles bij elkaar presenteerden 15 Flam3D-leden zich.

In 3DPrint magazine zie je welke organisaties zich in het laatste kwartaal hebben aangesloten bij FLAM3D.

Het volgend event van FLAM3D vindt op 13 februari plaats bij Rösler / AM Solutions in Oss. Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor niet-leden.

Back to top button