3D printmarkt

Onbenutte printcapaciteit duwt Materialise Manufacturing in het rood

Materialise ziet wel aanhoudend tekenen van herstel in de 3D printmarkt

De omzetdaling van 8% bij de Manufacturing divisie van Materialise is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de zwakke markt in Europa. De laatste tijd zijn er echter tekenen van herstel, zoals het feit dat de orders uit de automobielindustrie aantrekken. Vooralsnog drukken de lasten van niet gebruikte 3D printcapaciteit deze divisie in de rode cijfers.


Dat blijkt uit de toelichting van het senior management van Materialise op de Q1 cijfers. Het Belgische AM-bedrijf wist de omzetdaling van het hele concern te beperken tot 1,5% ten opzichte van Q1 vorig jaar. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2020 bedroeg de omzetdaling slechts 0,6%. De schade blijft beperkt door de omzetgroei in de Software divisie (4,1%) en Medical (3,7%). De totale omzet komt uit op €45,5 miljoen met een operationele winst van €290.000 (een jaar eerder een verlies van € 1,1 miljoen).

Eind dit jaar herstel verwacht bij Manufacturing

Streamics 8

Footwear zorgt voor €1,3 miljoen omzet

Om een goede indruk te krijgen van de huidige 3D printmarkt, is de Manufacturing divisie een goede graadmeter. Daar worden immers de orders van vandaag verwerkt, niet de groeiverwachtingen in de toekomst. De omzetdaling in Q1 bij deze divisie is 8,2%. De EBITDA-winst van meer dan € 1 miljoen een jaar geleden, is omgeslagen in een verlies van €144.000 euro. Materialise heeft weliswaar een kostenbesparingsprogramma bij deze divisie doorgevoerd, maar de resultaten daarvan worden ingehaald door de hoge kosten van de niet benutte capaciteit bij Manufacturing. Materialise CEO Fried Vancraen verwacht dat de divisie eind dit jaar weer hersteld is. Dat komt dan tevens doordat de divisie recent gestart is in nieuwe marktsegmenten, footwear en eyewear. Hiervan wordt veel verwacht. In het eerste kwartaal heeft de productie van footwear Materialise Manufacturing €1,3 miljoen omzet opgeleverd.

Lees in 3D Print magazine méér over de eyewear strategie van Materialise

Link3D versnelt de cloudstrategie

De groei zal komende tijd vooral van de Medical en Software divisies komen. Fried Vancraen en Peter Leys, bestuursvoorzitter, zijn enthousiast over de eventuele overname van Link3D. Onlangs maakte Materialise bekend een optie op het Amerikaanse platform te hebben genomen. Hiervoor is $2 miljoen betaald. Als eind dit jaar de overname feitelijk tot stand komt, dan betaalt Materialise nog eens $31,5 miljoen voor Link3D. Fried Vancraen denkt dat Materialise hierdoor de cloudstrategie aanzienlijk sneller kan uitrollen dan wanneer het dit op eigen kracht zou moeten doen. “Wij geloven dat de samenwerking en de mogelijke acquisitie van Link3D de strategische groei versnelt.”

Fried Vancraen samen met Koning Filip die vorig jaar een bezoek bracht aan Materialise in Leuven en onder andere kennismaakte met de eyewear activiteiten van het bedrijf.

Snelheid meer dan ooit cruciaal

Peter Leys schat in dat de uitrol van de cloudstrategie nu één tot twee jaar eerder gebeurt dan zonder Link3D. Die tijdwinst is tegenwoordig cruciaal. “Wat we tijdens de pandemie geleerd hebben, is dat als je de groeikansen wilt pakken die zich gaan voordoen, je niet over 3 tot 4 jaar klaar moet zijn maar in de komende 1 tot 3 jaar.” En de sector gaat naar de cloudoplossingen nu bedrijven hun 3D print processen opschalen en bezig zijn te integreren in de operationele processen. “Dan worden ze geconfronteerd met een toenemende complexiteit en een gedistribueerde productieomgeving”, voegt Fried Vancraen toe. Daar moeten de softwareoplossingen van Materialise en Link3D een schaalbare oplossing voor gaan zijn.

Back to top button