3D printmarkt

4-punten-plan CECIMO om groei AM te steunen

Discussie over standaardisatie, regelgeving, supply chains en skills

Met een vier-punten-plan wil CECIMO de lange termijn groei van additive manufacturing ondersteunen en aanjagen. Want als er iets is aangetoond in de Covid-19 pandemie, is het wel dat 3D printen zowel een rol kan spelen in de aanpak van de gevolgen van zo’n crisis alsook in het oplossen van supply chain onderbrekingen. Lange termijn groei van 3D printen kan echter alleen als vier essentiële punten worden aangepakt.


3D printen heeft een belangrijke rol gespeeld in bestrijding van de huidige pandemie, en speelt die nog. Denk maar aan het 3D printen van neusstaafjes voor testen op Covid-19; of de productie van faceshields, handsfree deuropeners, onderdelen voor beademingsapparatuur et cetera.

Pijnpunt 1: gebrek aan AM-standaarden

CECIMO kijkt vooruit en vindt het tijd worden voor een open discussie, want de crisis heeft ook een aantal pijnpunten blootgelegd. Een hiervan is de behoefte aan AM-standaarden en certificering. De koepelorganisatie van de Europese machine-industrie heeft over dit punt veel vragen gekregen, zowel van AM-bedrijven als beleidsmakers. Het is noodzakelijk om de ontwikkeling van standaarden en certificeringsprocedures te versnellen. CECIMO roept daarom op om op industrieel vlak meer samen te werken en aan te sluiten bij het netwerk.

3d printen
De AM-industrie heeft een bijdrage geleverd tijdens de Coronapandemie, zoals het 3D printen van maskerhouders door FIT. CECIMO wil de lange termijn groei van de sector nu ondersteunen met een 4-punten-pactieplan.

Regelgeving 3D printen vanuit de kansen benaderen

Een punt dat hier dicht tegenaan leunt, is regelgeving. Volgens CECIMO hebben Europese instituties tot nog toe het accent te zeer gelegd op het reguleren van specifieke aspecten en te weinig op het optimaal benutten van de opportuniteiten die additive manufacturing biedt. Zoals lokale productie en on-demand manufacturing. “Het is noodzakelijk te kijken hoe AM complementair kan zijn aan conventionele productie in de B2B markten en kan bijdragen aan het efficiënter en duurzamer maken van kritische sectoren zoals energie, de bouw, medische industrie en de luchtvaart”, schrijft CECIMO. De Europese industriestrategie die recent is gepresenteerd, kan AM een impuls geven in veel meer sectoren.

Supply chains heroverwegen

CECIMO sluit zich aan bij een recente uitspraak van Ursula Von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, die heeft opgeroepen om EU-gelden meer in te zetten voor het stimuleren van innovatieve oplossingen, zoals AM. Dat kan Europa helpen strategische autonomie te bereiken in de productie van kritische goederen. CECIMO roept daaom op tot een discussie over hoe supply chains zijn ingericht en hoe 3D printen tot een andere inrichting kan leiden. “AM kan in on-demand oplossingen voorzien, wat vervanging van onderdelen makkelijker maakt zowel als on-site productie van kritische onderdelen.”

Gebrek aan competenties remt AM groei af

Het vierde punt waar de machinebouwers aandacht voor vragen, is het gebrek aan geschoolde medewerkers voor de AM-industrie. Dat kan de groei van de sector vertragen. CECIMO noemt dit gebrek een van de grootste uitdagingen voor de sector. “De snelle acceptatie van 3D printen in ziekenhuizen zal tot een onmiddellijke vraag naar nieuwe gespecialiseerde arbeidskrachten leiden.” CECIMO pleit ervoor om de aandacht te verschuiven naar het ontwikkelen van competenties bij werknemers in plaats van het korte termijn gebrek aan krachten op te lossen.

Back to top button