Materials

Z3DLAB gaat nieuwe legering voor botimplantaten ontwikkelen

Researchproject met Franse academies naar nieuw CoCoA-Bio materiaal voor AM

Het Franse Z3DLAB gaat samen met een consortium met daarin Franse laboratoria een nieuwe legering ontwikkelen voor bio-implantaten. Het gaat om een zogenaamde Complex Concentrated Alloy (CoCoA-Bio) dat zowel bio compatibiliteit als goede mechanische eigenschappen moet combineren. De legering voor de productie van botimplantaten wordt ontwikkeld voor additive manufacturing.

De financiering voor de ontwikkeling van dit nieuwe materiaal komt van het French National Research Agency ANR. De aanleiding om CoCoA-Bio te gaan ontwikkelen, is de vergrijzing van de samenleving en het daaruit voortvloeiend groter risico op botbreuken en botziekten. Er zijn dus meer botimplantaten nodig. Hierdoor neemt de behoefte aan een bio compatibel materiaal met goede mechanische eigenschappen toe.

Subsidie uit Frans nationaal onderzoekfonds

Vervanger bestaande materialen

Het nieuwe HEA-materiaal (High-entropy-legeringen) wordt gebaseerd op een TiNbZr-X (X = Mo, Ta) systeem. Het kan verwerkt worden in een applicatie via selective laser melting. In eerste instantie gaat het consortium het materiaal demonstreren in een prototype van een tandheelkundig implantaat. Dit wordt gebruikt voor de validatie. Het consortium zegt alle vertrouwen te hebben dat deze nieuwe generatie materialen de bestaande materialen voor botimplantaten zal vervangen. Deze worden immers gebruikt omdat er geen alternatief is. CoCoA-Bio moet dit alternatief worden.

Z3DLAB ontwikkelt en produceert specifieke AM-materialen op basis van Ti64. Hierbij wordt met name geprobeerd de fysische eigenschappen zodanig vorm te geven dat het samensmelten van poeders optimaal verloopt. Tot nog toe brengt het meerdere varianten van Titanium (Ti64)  versterkt met Zirconia op de markt.

Foto: een voorbeeld van een dentaal implantaat dat Z3DLAB ontwikkeld heeft en 84% meer oppervlak heeft voor het bot om in te groeien.

Back to top button