postprocessing

Vapor smoothing tilt 3D printen naar spuitgietkwaliteit

Gepatenteerde oppervlaktebehandeling kunststof AM-delen op TechniShow

Een van de innovaties die Leerling Hengelo tijdens TechniShow presenteert, is vapor smoothing. Met deze gepatenteerde technologie wordt het oppervlak van thermoplasten geautomatiseerd verdicht en gladder gemaakt. Het eindresultaat van de oppervlaktekwaliteit is volgens de Nederlandse partner van AMT vergelijkbaar met die van moderne spuitgiettechnieken.


Leering Hengelo werkt samen met AMT, de Britse ontwikkelaar van technologie om 3D geprinte onderdelen na te bewerken. Het Nederlandse bedrijf is in de Benelux exclusief vertegenwoordiger voor AMT; daarnaast heeft het zelf de lijn Normfinish 3D machines ontwikkeld.

Leering Hengelo brengt samen met AMT productiekosten 3D geprinte onderdelen fors omlaag

Restpoeder verwijderen

Post-processing wordt steeds belangrijker bij printen in een poederbed-omgeving. Jan Panhuis van Leering Hengelo vertelt: ‘Op een ‘build’ die uit een printer komt zit nog veel poeder. Dat kun je verwijderen met zowel blazen, afzuigen als trillen. Overtollige poeder kan worden hergebruikt. Echter op het product zit dan nog restpoeder. Dit wil je graag verwijderen. De Normfinish 3D serie is hiervoor de oplossing, handmatig of geautomatiseerd.” Als tweede stap na het printen komen dan de AMT-machines aan bod.

Chemisch procedé voor betere oppervlaktekwaliteit

Jan Panhuis: “Na het stralen van 3D-geprinte producten blijven ze nog een beetje ruw en poreus, met risico van vochtopname, vervuiling en bacterie ontwikkeling. Dit beperkt de inzetbaarheid van 3D-geprinte delen, in welke toepassing dan ook. Daarom heeft AMT een gepatenteerd chemisch procedé ontwikkeld waarmee de 3D-geprinte oppervlakken kunnen worden verdicht en verglad in de PostPro SF.” Deze oplossing is des te belangrijker omdat in de regel 40 tot 60 procent van de productiekosten van 3D geprinte onderdelen toe te schrijven zijn aan het post-processing traject. De combinatie van de Normfinish systemen en de technologie van AMT verlaagt deze kosten en verkort de totale doorlooptijd. De twee stappen vinden namelijk geautomatiseerd plaats.

De postpro SF 50 mahcihne.

Medisch toegelaten

Tijdens het proces in de Postpro SF wordt op het geprinte oppervlak een speciale vloeistof gedampt. Die vloeistof laat in de buitenste laag met pieken en dalen van de 3D-print de pieken als het ware in de dalen vloeien. Je brengt dus geen extra laag van een ander materiaal aan, maar maakt gebruik van het originele printmateriaal om het product te verdichten en gladder te maken. De techniek is zelfs voor medische toepassing goedgekeurd.” De maatvastheid wordt niet aangetast, terwijl de mechanische eigenschappen beter worden.  In de Benelux hebben de eerste bedrijven inmiddels positieve ervaringen opgedaan met deze technologie.

Leering Hengelo is tijdens TechniShow deelnemer aan de Guided Tour 3D en toont de innovatieve technologie alle beursdagen.

Back to top button