Top story

Optimisme Duitse AM-industrie: AM is back on track

VDMA leden vooral optimistisch over de markt in 2023

“Additive manufacturing is back on track”, zo schetst Markus Heering, manager VDMA AM Workgroup het klimaat in het Duitse AM-ecosysteem. De Duitse AM-industrie herstelt van de effecten van de coronalockdowns en is optimistisch over de groei. Maar dan wel vooral op middellange termijn, pakweg 24 maanden. Bovendien neemt de inzet van AM voor serieproductie toe.


Markus Heering, die de AM-werkgroep van de VDMA leidt, heeft tijdens de pre-view van Formnext de uitkomsten van de najaarsenquête onder 175 leden bekend gemaakt. Rainer Lotz, directeur Renishaw Duitsland en voorzitter van de Formnext exposantenadviesraad, bevestigt dat de projecten die aan het begin van de lockdowns zijn stilgelegd inmiddels weer worden heropgestart. “En daar komen dit jaar nieuwe projecten bij.”

Duitse AM-industrie herstelt van effecten coronalockdowns

De inzet van 3D printers in de seriematige productie van machine-onderdelen, zoals op de foto geprint op de Formlabs Fuse 1, neemt toe.

Herstel is ingezet

De VDMA-werkgroep houdt twee keer per jaar een enquête onder zowel de aanbieders als gebruikers van additive manufacturing technologie. Hierin zijn zowel de aanbieders zowel als de gebruikers ( serviceproviders en OEM suppliers) verenigd. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de sector in Duitsland langzaam herstelt van de gevolgen van de coronalockdowns. De groep die 10 procent of meer omzetgroei realiseert is duidelijk groter geworden in de laatste zes maanden. Belangrijker is echter: hoe kijken ze naar de toekomst. Hier blijkt, zoals je wel vaker in onderzoeken naar de AM-markt te zien is, dat de verwachtingen op middellange termijn beter zijn dan op korte termijn.

Rainer Lotz, directeur Renishaw Duitsland.

Groeiverwachtingen AM-industrie terug op niveau van 2019

Voor de komende twaalf maanden verwacht ongeveer een op de drie bedrijven dat de omzet gelijk blijft; een jaar geleden lag dit percentage nog op 53 procent. “Zestig procent rekent op een hogere groei”, zegt Markus Heering. “En als we dat vergelijken met 2019, zien we dat bedrijven weer dezelfde verwachtingen hebben als twee jaar leden, voor corona. “We zijn weer terug.” Kijken ze verder vooruit, dan neemt het optimisme alleen maar toe. Over 24 maanden verwacht 83 procent van de bedrijven een hogere omzet te realiseren dan nu. De positieve verwachtingen gelden vooral voor de Duitse thuismarkt, ofschoon de bedrijven ook over de exportkansen in de AM-industrie positief oordelen.

Groep die AM inzet voor serieproductie groeit

Export: Europa blijft belangrijkste markt voor AM-industrie

Wat de verwachtingen voor twee jaar betreft, rekent namelijk 73 procent van de deelnemers dat de export aantrekt. Opvallend is dat voor de overgrote meerderheid van de Duitse bedrijven, 94 procent, Europa de belangrijkste exportmarkt blijft. Voor de VDMA-leden zijn de Verenigde Staten de tweede belangrijkste exportmarkt. “En die groeit. De VS zijn belangrijker dan China voor onze leden”, aldus Heering. De werkgroepleden die in de VS actief zijn, noemen de VS een van de grootste AM-markten. De onderzoekers hebben ook geprobeerd inzicht te krijgen in de bereidheid om te investeren in additive manufacturing. Hier ziet de VDMA duidelijk een positieve trend: meer dan 90 procent van de bedrijven verwacht het komend jaar minstens hetzelfde of meer te investeren in additive manufacturing.  Misschien wel het belangrijkste cijfer uit het onderzoek door de VDMA werkgroep, is dat waarvoor de bedrijven additive manufacturing gebruiken. De groep die additive manufacturing inzet voor serieproductie groeit. Een op de vijf bedrijven produceert seriematig eindonderdelen. Vorig jaar lag dit cijfer nog op 18 procent. “En hoewel de toename beperkt is, is het wel een toename. Stap voor stap gaan we naar additive manufacturing van serieonderdelen”, zo licht Markus Heering dit punt uit het onderzoek toe.

Luchtvaart daalt maar blijft belangrijk

Hij ziet met name in de Amerikaanse automobielindustrie een toename, in de medische industrie is het gebruik stabiel. “We zien de omslag hier gebeuren.” De inzet van 3D printen in de vliegtuigindustrie zit nog steeds in een dalende trend sinds het voorjaar van 2020. Markus Heering schrijft dit toe aan de klappen die de luchtvaartindustrie heeft gekregen door de corona lockdowns en de reisbeperkingen. “De inzet van additive manufacturing in de defensietak groei nog steeds door.” Hij verwacht dat de luchtvaartindustrie opnieuw gaat investeren zodra er weer meer gevlogen wordt en de vliegtuigbouwers weer meer vliegtuigen gaan verkopen. Renishaw directeur Rainer Lotz zegt dat de luchtvaartindustrie zal moeten investeren in additive manufacturing om de uitdagingen, zoals het verkleinen van de CO2 footprint, aan te pakken.  “Additive manufacturing is een deel van de oplossing. We hebben er absoluut vertrouwen in dat de luchtvaartindustrie de early adopter van deze technologie blijft.”

Renishaw
Renishaw liet enkele jaren geleden dit onderdeel van de AM-systemen ziet, de basis voor het galvanosysteem in de metaalprinter. Renishaw 3D print dit.

Kosten moeten verder omlaag

Hij zegt momenteel een oplevende interesse te zien in de sector. Luchtvaartbedrijven pakken projecten opnieuw op. De AM-industrie moet dan wel aan de bak om een aantal issues op te pakken, zoals uit de VDMA-enquête blijkt. Het meest belangrijke is het punt cost per part. “Dat is een van de kritische punten voor iedereen”, aldus Heering. Meer dan 80 procent van de deelnemers noemt dit als het belangrijkste punt dat de fabrikanten moeten aanpakken. Het tweede is processtabiliteit, gevolgd door post-processing (49 procent) en snelheid (43 procent) en automatisering (43 procent). Ook al deze zaken hebben uiteindelijk te maken met de kosten per geprint onderdeel.

Formnext 2021 telt rond de 600 exposanten, waarvan driekwart van buiten Duitsland komt. De beurs telt netto 36.000 vierkante meter vloeioppervlak voor de exposanten. Het evenement vindt plaats van 16 tot en met 19 november in Messe Frankfurt (2G toegangsbeleid)

Back to top button