Materials

Kunststoffenindustrie luidt noodklok over hoge grondstofprijzen

Europese kunststofmarkten verstoord door turbulentie grondstoffenmarkt

De Nederlandse kunststoffenindustrie luidt de noodklok: er dreigt een gebrek aan grondstoffen. De leveringsproblemen die zich begin dit jaar openbaarden, dreigen tot ver in de zomer aan te houden. Steeds vaker is recyclaat een passend alternatief voor virgin grondstoffen. Hebben de prijsstijgingen ook effect op de 3D printmarkt?


De NRK, de Nederlandse koepel van kunststof- en rubberverwerkers, constateert dat de hoge grondstofprijzen op de wereldmarkt en de tekorten aan uiteenlopende grondstoffen voor steeds meer problemen zorgen. De markten zijn in heel Europa verstoord. Voor PE, PP, (E)PS, PET en PVC ziet de NRK zeer forse stijgingen van de grondstofprijzen die tot 50% bedragen. Ook is de spotmarkt geëxplodeerd. Daar worden grondstofprijzen gevraagd die tot meer dan het dubbele bedragen ten opzichte van december 2020. Ook de prijzen voor technische kunststoffen zoals ABS, POM, EVA, PEEK, VAM en diverse additieven liggen op een zeer hoog niveau.

NRK ziet kans voor meer inzet recyclaat nu prijzen virging materiaal hoog zijn

Voor sinds december schieten de prijzen voor basismaterialen de hoogte in.

Europe extra kwetsbaar

Europa is voor rubber- en kunststofgrondstoffen een netto-importeur, en dus extra kwetsbaar voor marktverstoringen. De huidige tekorten worden veroorzaakt door de aantrekkende mondiale economie in combinatie met exporten van kunststoffen uit Europa naar Azië en Noord-Amerika. Ook logistieke problemen door een tekort aan containers richting Europa dragen bij, net als de lagere productie van kunststoffen in de VS. Verder is de vraag naar bepaalde grondstoffen die worden gebruikt voor beschermende artikelen tegen COVID-19 extreem hoog. Daar bovenop komen toenemende verklaringen van force majeure door kunststof producenten.

Productieketens raken verstoord

Door de sterke prijsstijgingen geven fabrikanten geen prijzen meer af voor de komende maanden. Verwerkers zijn gedwongen hetzelfde te doen. Hierdoor raken hele productieketens ernstig verstoord en vertraagd, waarschuwt de NRK. Die staat hier niet alleen in, ook Europese organisaties voor de kunststoffenindustrie waarschuwen al een tijd voor een ernstige marktstoring. Het is volgens de NRK een symptoom van de structurele disbalans in Europa tussen de eigen productie van en vraag naar bulkgrondstoffen en additieven.

3devo
Nederland is koploper in recycling van 3D print materialen. Op RapidPro toonde 3Devo twee jaar geleden al de desktop filament extruder die geprinte onderdelen recycleert tot nieuw filament.

Bieden problemen kans voor recyclaat?

De federatie van rubber- en kunststofverwerkende bedrijven ziet echter ook een kans. Recyclaat is momenteel concurrerend met virgin materiaal. De NRK adviseert haar lidbedrijven en klanten om waar dat kan en mag in goed overleg over te gaan tot de inzet van recyclaat voor de producten. Recyclaat is steeds vaker een passend alternatief voor de inzet van virgin kunststoffen. Dat de markt last heeft van een grondstoftekort blijkt uit de tekorten aan recyclaat grondstoffen in markttoepassingen die al volop recyclaat toepassen, zoals horti en de bouw.

En ook kans voor 3D printen?

Biedt dit ook een kans voor de 3D printindustrie, kun je je afvragen? Of zien de 3D printbedrijven de materiaalprijzen eveneens sterk stijgen?

Back to top button