Technology

De vijf grootste barrières voor additive manufacturing

Traceability tot op de herkomst van de basis van de materialen, volledige toegang tot alle parameters én open communicatiestandaarden in 3D printers. Dat zijn drie grootste barrières voor de doorbraak van additive manufacturing in de productie. De beperkte mogelijkheden van het stl-format en de hoge materiaalprijzen maken het rijtje belemmeringen compleet. Althans, zo denken de panelleden van de PostProcess Technologies Unlock AM conferentie erover.


PostProcess Technologies, dat nabewerken van AM-werkstukken automatiseert en digitaliseert, organiseerde deze week voor de tweede keer het Unlock AM event, samen met Fortune 100 bedrijven. In een online paneldiscussie gingen AM-experts van Ford Motor Company, Thermo Fisher, Google en Fast Radius in op het thema Breaking Down Barriers tot Additive’s Adoption: The Users’s Perspective. Hoe doorbreken we de barrières die een brede acceptatie van 3D printen als maaktechnologie in de weg staan?

AM gebruikers leggen in Unlock AM de vinger op de zere plekken

Een voorbeeld van 3D printen bij Ford: de wielbouten van de Ford Mustang.

Open communicatiestandaard en parametersettings

Voor Harold Sears, die als Technical Expert AM een kwart eeuw bij Ford Motor Company met additive manufacturing bezig is, ligt de sleutel tot een bredere acceptatie in een goede, open communicatiestandaard in de AM-machines. In het verlengde daarvan ligt het open gooien van alle parametersettings. “Fabrikanten moeten ons toegang geven tot die gegevens. We hebben toegang tot die parameters nodig om 100% inspectie van de werkstukken te voorkomen.” Daarvoor moeten de parameters tijdens de buildjob gecontroleerd worden, om op basis daarvan uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit. Dat is ook nodig om dan de stap naar automatisering te zetten. “De machines hebben een open besturing nodig.”

Traceerbaarheid tot bij de bron van de materialen

Het gebrek aan traceerbaarheid staat volgens Steven Kjar, Design Engineer bij Thermo Fisher Scientific, de doorbraak in tal van gecertificeerde toepassingen, bijvoorbeeld in de medische industrie, in de weg. “Maar dat geldt net zo goed in de luchtvaartindustrie.” De AM-expert van Thermo Fisher haalde Stratasys Ultem 1010 aan als de uitzondering als het om traceerbaarheid gaat. “Ultem 1010 is een van de weinige materialen waarbij de traceerbaarheid teruggaat tot de herkomst van de pellets waarmee het filament is gemaakt.” Traceerbaarheid tot aan de bron van het materiaal is vooral nodig om bij eventuele problemen met het eindproduct te kunnen aantonen dat het niet aan het materiaal ligt.

Beperkingen stl-file

Voor de AM-expert van Thermo Fisher is de stl-file de andere grote barrière voor additive manufacturing. “Laten we een format vinden dat voor iedereen werkt. We verliezen met de STL-file teveel resolutie, iedereen weet dat.” Het gebruik van een STL-file staat eveneens de integratie in de PLM-workflow in de weg. Voor een doorbraak richting produceren, moet een revisiehistorie opgeslagen kunnen worden, dat kan nu niet.

Digital thread vraagt andere aanpak

Jeff Mize, CEO PostProcess Technologies, sluit zich aan bij de opmerking dat de AM-machines nog onvoldoende geïntegreerd kunnen worden in de digitale workflow. Elke markt vraagt om data om onderdelen en processen te traceren. “Daarvoor moeten alle machines connected worden. Een open API architectuur is kritisch voor de implementatie van volume applicaties.” Het Amerikaanse bedrijf zet bij de ontwikkeling van machines voor geautomatiseerd nabewerken van AM-werkstukken juist ster k in op de digitalisering van deze stap.

Te hoge materiaalkosten

Pat McCuster, Chief Operating Officer bij Fast Radius, een on-demand manufacturing bedrijf dat samen met UPS vanuit Chicago bezig is een wereldwijd netwerk uit te bouwen, noemde bovendien nog de materiaalkosten. ‘Als je opschaalt, gaan materialen de grootste kostenpost vormen.” Iets dat Harold Sears van Ford herkent, zeker voor de volumes in de automobielindustrie. “Er is geen enkele vergelijking tussen wat we betalen voor PP voor spuitgieten versus voor 3D printen. Dat komt niet eens in de buurt. Dat is een van de uitdagingen waar we voor staan als we de AM productie willen opvoeren.”

Via deze link kun je de opname van de paneldiscussie downloaden

Back to top button