3D printmarkt

Waar vind je de kansrijke industriesectoren voor AM?

Flam3D heeft voor de leden van het 3D printplatform een tool ontwikkeld waarmee je redelijk goed kunt inschatten in welke industriesector de voordelen van additive manufacturing groot kunnen zijn. De tool is gebaseerd op een studie door de Vrije Universiteit Bozen-Bolzano in Italië.

 

Flam3D vertaalt model Italiaanse universiteit naar handig Excelsheet

De Italiaanse onderzoekers hebben onderzoek gedaan naar de industrietakken waarin additive manufacturing kansrijk is. Ze hebben hierbij de 94 industrieklassen met een NACE nummer (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne) punten toegekend van 0 – 10 voor een aantal criteria die belangrijk zijn om te bepalen of AM potentieel heeft in een (sub)sector. Deze tien criteria lopen uit een van functionele complexiteit, geometrische complexiteit en de afmetingen van stukken, gereedschapskosten tot en met de behoefte aan mass customization en de seriegrootte.

 

Ranking interessante sectoren

Door nu voor elk van deze criteria een waardering toe te kennen, krijg je een bepaalde ranking van de meest en minst aantrekkelijke sectoren. Wie de tool gebruikt, kan er voor kiezen om bepaalde wegingen uit te schakelen als men daar vanuit de AM-technologie goede argumenten voor heeft. Anderzijds kan men aan bepaalde aspecten meer waarde toekennen. Bijvoorbeeld als iemands machinepark enkel op echt kleine stukken kan concurreren, dan kan het interessant zijn hier een grote waarde aan toe te kennen. Zo komen de sectoren waarin de impact van de grootte belangrijk is beter naar voren in de resultaten. In de studie van de Italiaanse universiteit komen in totaal 20 sectoren naar voren waar additive manufacturing kansrijk is, zeker in een distributed manufacturing model. De medische en de dentale industrie staan hierbij bovenaan.

 

Flam3D Excel sheet

Flam3D heeft het model van de universiteit in een handig Excelsheet gegoten. Dit is gekoppeld aan de NACE-codes. De leden die het gebruiken, kunnen hier hun eigen gewicht aan de bepaalde factoren toekennen. Op die manier kunnen ze voor elk van de 94 subsectoren zien of ze met hun 3D printtechnologie meer of minder kans maken interessante toepassingen te vinden. Ook geeft het Excelsheet meteen inzicht in het aantal bedrijven in deze subsector de omzet en de toegevoegde waarde. Immers: hoe hoger de toegevoegde waarde des te interessanter kan het zijn als je daar met 3D printen nog meer waarde aan toe kunt voegen. De gewogen score op basis van de eigen parameters wordt afgezet tegen de uitkomst van de Italiaanse onderzoekers. 3D printbedrijven kunnen hiermee voor zichzelf op zoek gaan naar de sectoren waarin ze met hun technologie de meeste kans maken.

Het model is exclusief voor leden van Flam3D beschikbaar. Ook Nederlandse bedrijven kunnen zich aansluiten bij het AM-platform voor de Benelux.

 

Back to top button