3D printmarkt

Stratasys zet de deur op een kier voor 3D Systems

Wil in gesprek gaan over nieuw bod

Stratasys heeft de deur op een kier gezet voor 3D Systems nadat het Amerikaanse bedrijf een nieuw bod heeft uitgebracht. Dat kan naar verwachting een ‘superieur voorstel’ zijn, zoals vastgelegd in de voorgenomen fusieovereenkomst met Desktop Metal, wat Stratasys tot nog toe altijd wilde. Het hogere bod van Nano Dimension is opnieuw afgewezen.


Nadert de maandenlange overnamestrijd eindelijk de climax? Voor het eerst reageert het management van Stratasys niet afwijzend op een nieuw bod van 3D System. Dat wil de concurrent nu overnemen voor $7,50 in cash en 1,5444 nieuw uit te geven aandelen. Stratasys laat in een persbericht weten dat het bereid is hierover in gesprek te gaan met 3D Systems.

Raad van Bestuur Stratasys houdt vooralsnog vast aan fusie met Desktop Metal

Juristentaal

De communicatie blijft echter sterk juridisch gedreven. Want de Raad van Bestuur van Stratasys zegt dan wel dat je redelijkerwijs mag verwachten dat het nieuwe voorstel een Superieur Voorstel is, het benadrukt dat niet is vastgesteld dat het dit is. De Raad van Bestuur heeft de unanieme goedkeuring dan ook niet gewijzigd. Net zo min als de wens om met Desktop Metal te fuseren. Ook wordt erop gewezen dat de overeenkomst met Desktop Metal van kracht blijft als men in gesprek gaat met 3D Systems. Om vast te stellen of het bod beter is dan de fusie, wil Stratasys eerst een due dilligence onderzoek doen bij 3D Systems, ook om vast te stellen of de verwachte $100 miljoen synergievoordelen wel realistisch zijn. Daarnaast wil Stratasys over de voorwaarden onder handelen, onder andere in het licht van de afspraken rond de fusie met Desktop Metal.

Nano Dimension ruw de deur gewezen

Over het verhoogde bod van Nano Dimension, dat nu $24 in contanten wil betalen per aandeel Stratasys, is de Raad van Bestuur wel unaniem. Dit is misleidend, dwingend en onderwaardeert Stratasys. De bewoordingen waarop Stratasys het bod van Nano Dimension afwijst worden feller. Yoav Stern, CEO van Nano Dimension, is onbetrouwbaar, heeft misverstanden rond Stratasys de wereld in gestuurd en is niet gekwalificeerd om Stratasys te leiden, zo schrijft het concern in een mededeling over het verhoogde bod. Vooral als Nano Dimension een gedeeltelijke overname doorzet, kan dit nadelig uitpakken voor de huidige aandeelhouders van Stratasys, schrijft de Raad van Bestuur. “Nano en Yoav Stern zijn mogelijk niet gemotiveerd om te handelen in het beste belang van minderheidsaandeelhouders van Stratasys, en Nano zou elke toekomstige transactie kunnen blokkeren die de waarde voor Stratasys en zijn minderheidsaandeelhouders zou kunnen maximaliseren.”

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd. Stratasys en Desktop Metal leggen hier uit waarom een gedeeltelijke overname door Nano Dimension op termijn slecht is voor de aandeelhouders.

Back to top button