ApplicationsTechnology

Ornaflow: digitale workflow voor gepersonaliseerde handorthese

Eyemerge heeft voor een complete workflow ontwikkeld voor het produceren van gepersonaliseerde handorthesen, Ornaflow. Hierin kiest men voor 3D printen als productietechniek. De innovatie zit echter met name in het parametriseren van de designopties voor de braces en de gecombineerde toepassing van een aantal voordelen van 3D printen voor de patiënt.

 

Het leeuwendeel van patiënten die een handorthese nodig hebben, kan zich goed redden met confectie orthesen. Voor een aantal patiënten is een – duurdere – maatwerk oplossing beter. Henk van Dasler, die zich vanuit Eyemerge bezig houdt met technologie- en conceptontwikkeling, heeft samen met een handtherapeute voor deze een betaalbare, gepersonaliseerde oplossing ontwikkeld. Hij presenteert deze vrijdag op NRC Live / Zorgtech in Amsterdam. Dit event draait om eHealth.

Digitalisering Ornaflow: voordeel voor alle partijen

 

Henk ziet ook buiten de klinische setting kansen voor 3D printen. Patiënten, behandelaars én zorgverzekeraars kunnen elk hun eigen voordeel daarmee behalen. Het 3D printen an sich is voor hem geen doel op zichzelf. “We printen niet omdat we dat kunnen, maar zetten de techniek in omdat we daarmee een aantal problemen uit de praktijk kunnen oplossen.” Als eerste toepassing heeft hij een digitale workflow ontwikkeld waarmee handtherapeuten voor hun patiënten een op maat gemaakte handorthese kunnen maken, Ornaflow. De grote uitdaging is geweest om een compleet proces aan te bieden, dat ook voor niet-technici hanteerbaar is. De workflow moet zodanig zijn vorm gegeven, dat ook therapeuten zonder specifieke technische kennis zowel een goede scan maken alsook de file kunnen modelleren tot een 3D printbare file.

Parametrisering: therapeut blijft belangrijk

Het parametriseren is in zijn ogen een van de wezenlijke onderdelen uit de hele workflow. Hij wil namelijk niet de therapeuten vervangen door een scanner en 3D printer, maar hen juist tools in handen geven om het werk op een meer reproduceerbare wijze uit te voeren. “De kennis van de therapeuten blijft belangrijk. Alleen tekent de therapeut nu een lijntje met de muis of geeft een aantal parameters in en de software berekent wat dit voor het model betekent.”

In het 3D Print magazine van oktober staat een uitgebreid artikel over Ornaflow. Als je je hier abonneert (gratis), krijg je het magazine toegestuurd.

Back to top button