Technology

Klassieke ROI past niet in AM-tijdperk; levensduurwaarde belangrijker

De traditionele ROI-berekening die de maakindustrie bij investeringsbeslissingen gebruikt, is onbruikbaar bij additive manufacturing. ABI Research heeft daarom een AM Total Lifetime Value Calculator ontwikkeld. Deze geeft een meer compleet, toekomstgericht inzicht in de waarde van de investering in AM-technologie. De tool kan onder meer gebruikt worden om verschillende 3D printtechnieken met elkaar te vergelijken vanuit kostenoogpunt.

 

Tot nog toe is een ROI-berekening voor investeringen een redelijk recht-toe-recht-aan rekensom. Bedrijven stellen op basis van zo’n ROI budgetten vast en nemen beslissingen voor hun business. Volgens de onderzoekers van ABI Research moet je een investering in 3D printen veel meer benaderen vanuit een toekomstperspectief. Het gaat er namelijk om dat je de totale waarde van de impact van de investering gedurende de hele levensduur in kaart brengt, samen met de besparingen die zelfs doorlopen na het productie-einde.

ABI Reserach ontwikkelt rekentool voor investeringen in AM-platform

 

Abi Research TLVC

Aan de hand van uiteindelijk 40 parameters ontstaat een toekomstig gericht beeld op de waarde van een investering in een AM-platform.

 

Levensduurwaarde in plaats van ROI

“Additive manufacturing is net zoals generative design, Internet of Things en 5G een domein waarin je veel meer in termen van levensduurwaarde moet denken dan in ROI, zegt Ryan Martin, eerste analist Industrial Solutions bij ABI Research. De Total Lifetime Value Calculator (TLVC) bevat zo’n 40 verschillende parameters waar je rekening mee moet houden bij investeringen in een AM-platform. De input  bevat meerdere sommen: de totale implementatiekosten, materiaalbesparingen, reductie van engineeringtijd maar ook factoren zoals de kostenbesparingen in de supply chain, de productiecapaciteit en de kosten per onderdeel vergeleken voor de verschillende 3D printtechnieken. De totale levensduur waarde toont het verschil tussen alle besparingen en alle kosten voor de implementatie van additive manufacturing.

 

3D metaalprinten wordt productietechniek

Met deze rekenmethode kunnen verschillende AM-platformen met elkaar vergeleken worden. En dat moeten maakbedrijven volgens het consultancybedrijf stilaan gaan doen. Binder jetting, generatiev design en nestingsoftware maken van 3D metaalprinten namelijk een echte productietechnologie in veel sectoren. “Nu is de tijd rijp om de potentiële impact te evalueren”, aldus Martin.

 

Opportunity cost blijft de onbekende factor

Ondanks de veel bredere scope van deze rekentool, geeft ABI Research zelf aan dat een belangrijk punt niet vooraf te berekenen valt: opportunity cost. “AM stelt bedrijven in staat om nieuwe producten te ontwikkelen en op een systematische manier nieuwe markten te verkennen”, aldus Ryan Martin. Er ontstaan dus nieuwe kansen, waarvan de echte waarde echter pas duidelijk wordt zodra je ermee aan de slag gaat. Dat ziet hij ook bij veel bedrijven die al snel hun 3D printactiviteiten willen opschalen.

 


Back to top button