Gast columnsTechnology

The MTC: het Britse vliegwiel voor advanced manufacturing

Flam3D bracht op 7 juni met enkele leden een bezoek aan Het Manufacturing Technology Center (MTC) in Coventry en was onder de indruk, zo schrijft Kris Binon, directeur van het onafhankelijk AM-netwerk in de beelBenelux in deze gastcolumn. Liggen hier voor bedrijven uit de Benelux kansen om samen te werken?

Het MTC werd in 2010 opgericht als een onafhankelijke Research & Technology Organisatie met als doel de kloof tussen de academische wereld en de industrie te overbruggen. Het centrum vertegenwoordigt een van de grootste overheidsinvesteringen in de Britse industrie; de enorme faciliteit werd eind 2011 geopend in Ansty Park in Coventry. Momenteel werken er ongeveer 800 medewerkers.

Nationaal AM centrum

“The MTC” huisvest ook het National Centre for Additive Manufacturing, opgericht om de acceptatie van Additive Manufacturing (AM) te versnellen door de technologie en systemen te ontwikkelen die nodig zijn om de belangrijkste uitdagingen binnen de AM-waardeketen aan te pakken. Alleen al in deze sectie werken een honderdtal ingenieurs.

Renishaw is een van de partners waarmee het MTC nauw samenwerkt.

Samenwerking industrie en ontwikkelaars

Er wordt sterk samengewerkt met zowel eindgebruikers als ontwikkelaars van 3D-print systemen, waaronder ook heel wat grote namen zoals Rolls Royce, Airbus, ABB en Renishaw. Voor een deel van de projecten zit de industrie expliciet in de drivers’ seat – lidmaatschap geeft recht op een aantal stemmen, en een projectvoorstel moet een bepaald aantal stemmen binnenhalen om te worden opgestart. Niet-verkozen projecten kunnen natuurlijk nog opgevist worden, hetzij als private projecten in opdracht van één partij, hetzij als projecten voor interne capaciteitsopbouw. Het is in geen van deze gevallen de bedoeling om intern intellectuele eigendom op te bouwen.

Extra investeringen

De belangrijke overheidsinvestering heeft zeker voor een vliegwieleffect gezorgd: de aanwezigheid van gespecialiseerd personeel en een batterij aan technologieën/printers maakt dat veel van de belangrijkste 3D-printbedrijven samenwerken met (en bijkomend investeren in) het centrum. Tijdens een rondleiding in het centrum werd duidelijk dat er gewerkt wordt met heel wat high-end modellen van zowat elke technologie – additieve en andere.

Een van de kunststof 3D printers bij het MTC, de Stratasys J750.

Niet alle technieken onderzocht

Gelijkaardige initiatieven in de Benelux zijn logischerwijs van een ander kaliber. De perceptie zou kunnen ontstaan dat het NCAM zowat alle thema’s en alle technologieën onderzoekt. Toch niet, zo blijkt: er zijn zeker enkele thema’s die (nog) niet tot de kerncapaciteiten van de organisatie behoren – bijvoorbeeld rond materiaalontwikkeling, propagatie van scheuren, etc. Ook bijvoorbeeld DLP-technologieën en WAAM krijgen beduidend minder aandacht.

Voor onderzoeksinstellingen liggen hier dus zeker kansen op samenwerking. Bedrijven in de Benelux kunnen ook hun voordeel doen met een samenwerking of projectuitvoering, al zijn de instapkosten niet gering – er zijn formules van £ 30k per jaar tot £ 200k voor 5 jaar.
Meer informatie kan via Flam3D worden gekregen.

 


Back to top button