3D printmarkt

Gemengde kwartaalcijfers van fabrikanten 3D printers

Q1 van 2015 is achter de rug. De beursgenoteerde fabrikanten van 3D printers hebben hun resultaten bekend gemaakt. Hebben ze kunnen profiteren van de aanhoudende interesse? De resultaten laten een gemengd beeld zien. Van sterke groei tot stagnatie in veel markten. Allemaal melden ze verliezen. 

 

SLM Solutions ziet markt sterk groeien; Stratasys en 3D Systems melden stagnatie

SLM Solutions, de Duitse fabrikant van 3Dmetaalprinters, heeft in de eerste 3 maanden van het jaar de orderintake zien toenemen tot 14,4 miljoen euro (verleden jaar 3,6 miljoen). Er zijn 17 machines verkocht, waarvan 7 de allerduurste uitvoering betreft, de SLM 500 HL. Vorig jaar stokte de verkopen in het eerste kwartaal bij 7 machines in totaal. Markus Rechlin, ceo, zegt dat in de industriële maakindustrie bedrijven steeds meer hun aandacht richten op 3D metaalprinten om complexe componenten te maken. Hij wijst met name naar de automotive industrie en de gereedschapmakerijen die de technologie ontdekt hebben.

 

SLM Solutions
SLM Solutions heeft 7 van de high end 3D metaalprinters verkocht in het eerste kwartaal.

 

Voxeljet: 4 printers uitgeleverd
ExOne is eveneens vrijwel uitsluitend actief in de metaalindustrie, met zowel zandprinters als metaalprinters. Exacte resultaten zijn nog niet bekend. Het bedrijf heeft de presentatie van de cijfers uitgesteld vanwege problemen met een nieuw ERP-systeem. Wel houdt men vast aan de eerder uitgesproken verwachting dat de omzet dit jaar 32 tot 50 procent gaat groeien. Concurrent Voxeljet heeft de omzet uit verkopen van nieuwe 3D zandprinters zien toenemen met 114%; die uit de serviceactiviteiten met 94%. In het eerste kwartaal heeft men 4 3D printers uitgeleverd, waarvan 2 nieuwe en 2 gebruikte systemen. Dat is het dubbele van een kwartaal eerder. Aan het eind van het eerste kwartaal was er nog een orderbacklog van 6 machines.

 

Stagnatie in veel markten
Bij de twee marktleiders, 3D Systems en Stratasys, zijn cijfers wat lastiger te doorgronden omdat ze enerzijds een breed portfolio aan 3D printers hebben, anderzijds ook actief zijn als servicebureau. 3D Systems zegt echter dat het aantal verkochte metaalprinters met 46% is toegenomen. De omzet uit deze activiteit groeide met 39%. Absolute aantallen maakt het bedrijf niet bekend. De hoogste omzetgroei komt uit de activiteiten gericht op consumenten. Die hebben de 3D printers van 3D Systems blijkbaar ontdekt want de omzet in dit marktsegment nam toe met 65% en het aantal verkochte 3D printers zelfs met 169 procent. De totale concernomzet groeide met 9 procent tot 160 miljoen dollar. Het Amerikaanse concern heeft last van de dure dollar. Daarnaast zegt het in een toelichting dat door verschillende macro-economische omstandigheden de markt zwak is. Daardoor hebben met name klanten uit de luchtvaartindustrie, automotive en gezondheidszorg minder 3D printers gekocht dan waarop men eerder rekende. Verder heeft de fabrikant last gehad met bepaalde metaal- en nylon applicaties, waardoor bestellingen zijn vertraagd.

 

Stratasys
De resultaten van Stratasys in de Noord Amerikaanse markt blijven achter.

 

Noord Amerika blijft achter
Stratasys rekende in de voorlopige cijfers over het eerste kwartaal met een groei van 14% tot een omzet tussen 171 en 173 miljoen dollar. Het kwam in het midden uit: 172,7 miljoen dollar. Ook dit bedrijf heeft last van de dure dollar. Over de hele wereld en door alle sectoren heen is de groei lager dan verwacht, geeft het management toe. Het aantal verkochte 3D printers daalde namelijk met 14,4% tot 7536. Dit cijfer is vooral beïnvloed door de slechtere verkopen van Makerbot, de desktop 3D printers. Maar ook de rest van de markt is niet je van het. Volgens Stratasys is er met name in Noord Amerika sprake van een afname van de investeringen in kapitaalgoederen. Verder worden de nieuwe high end Connex 3D printers die vorig jaar zijn geïntroduceerd langzamer door de markt opgenomen dan men verwachtte. Wel groeide de omzet uit consumables en support. Stratasys heeft inmiddels ingegrepen om de kosten te verminderen, onder andere door fors te reorganiseren bij de Makerbot divisie.

 

3D Systems
3D Systems heeft last van de dure dollar en terughoudendheid bij bedrijven. Het management denkt dat de fundamenten onder de 3D printmarkt nog in takt zijn.

 

Niemand verdient geld
Dan de vraag: verdienen ze geld met hun activiteiten? Stratasys meldt over het eerste kwartaal operationeel een klein netto verlies. Operationeel – 218.000 dollar (GAAP). Teleurstellend, geeft topman David Reis toe. “Onze sector zit nog in de vroege fase van adoptie van de technologie. Ons vertrouwen in de lange termijn kansen blijft onveranderd.” Ook 3D Systems meldt een verlies: 13,2 miljoen dollar in het eerste kwartaal. Waar Stratasys de kosten sterk terugdringt door te reorganiseren bij Makerbot, kondigt 3D Systems aan vooral de overnameactiviteiten terug te schroeven en de verworven acquisities sneller en beter te integreren in de rest van de business. Voxeljet meldt eveneens een verlies: 1,466 miljoen euro, vergeleken met 603.000 in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft alles te maken met de hogere personeelskosten vanwege de groeistrategie van de onderneming. SLM Solutions wist operationeel winst te maken, maar netto staat onder de streep een verlies van 8 ton (vorig jaar 1,4 miljoen in Q1.)

 

Back to top button