Technology

Gebrek aan consistentie achilleshiel 3D printindustrie

Sculpteo The State of 3D Printing legt de vinger op de zere plekken

Consistentie is de achilleshiel van 3D printen. Bijna twee op de drie denkt dat de 3D printindustrie meer betrouwbare processen moet ontwikkelen om te kunnen groeien. Daarnaast moet de 3D printindustrie de wereldwijde maakindustrie nog steeds overtuigen dat 3D printen méér is dan een prototyping techniek. Dat zijn twee belangrijke conclusies uit het jaarlijkse onderzoek door Sculpteo, het 3D print servicebureau, The State of 3D Printing.


Het lijdt geen twijfel dat de toekomst van 3D printen continu een game changer zal blijven, zo schrijft Clément Moreau, CEO en Co-founder van Sculpteo in de 6e editie van The State of 3D Printing. De zes edities schetsen duidelijk een beeld van een technologie die evolueert. Van bedrijven die kansen van additive manufacturing voor hun business identificeren. Maar het nieuwe rapport schetst ook de pijnpunten zeer nadrukkelijk.

Vier belangrijkste conclusies

Op basis van het wereldwijde onderzoek (1600 deelnemers uit 71 landen), concludeert Sculpteo dat:

  • Consistentie de achilleshiel is: 51% zegt dat Quality Control de grootste uitdaging blijft; 62% zegt dat de industrie meer betrouwbare processen moet ontwikkelen
  • 3D printen consolideert de positie in bepaalde segmenten van de maakindustrie: 80% van de deelnemers zegt al meer dan twee jaar te 3D printen in het bedrijf; 33% verwacht dit jaar een groei van de investeringen met tot 50% (conservatiever dan voorgaande jaren)
  • Om een gangbare productietechnologie te worden, moeten de kosten per onderdeel verder omlaag. 59% zegt dat de instapkosten een drempel zijn voor omarmen van de technologie; 51% ziet gebrek aan kennis als een belangrijke drempel
  • En dan moet de beeldvorming van AM anders. De 3D printindustrie moet de maakindustrie de echte toegevoegde waarde van AM voor de productie bewijzen door op te schalen. Nog steeds gebruikt de meerderheid (68%) 3D printen voor prototyping en niet voor productie (52%)

Wie en waar en wat 3D print men?

Op basis van de data heeft Sculpteo ook gekeken naar waar de gebruikers van 3D printtechnologie zitten. Opvallend is dat Zuid Amerika, Afrika en Oceanië zwaar ondervertegenwoordigd zijn, terwijl de nadruk vooral op Euopa ligt gevolgd door de VS en Azië. Bijna een op de drie deelnemers zegt dagelijks met 3D printen bezig te zijn, 16% is dat een paar keer per week en 23% een paar keer per maand. Toepassingen zitten vooral in prototyping (68%), productontwikkeling (59%), onderzoek en ontwikkeling (42%. Net niet de helft (49%) zet de techniek al in voor productie van onderdelen. Bij de gebruikers is er een duidelijk verdeling tussen in-huis printen en uitbesteden. Bij 3D metaalprinten worden de meeste producten uitbesteed; bij kunststoffen print men meestal in eigen huis. Logisch dat FDM de meest gebruikte 3D printtechnologie in eigen huis is. Dit is veruit de meest gebruikte techniek, gevolgd door SLS en SLA.

Naast andere productietechnieken

Een interessant detail uit het Sculpteo onderzoek is dat veel mensen de AM technologie gebruiken naast andere productietechnieken. 53% beschikt ook over CNC-technologie; 49% heeft lasersnijders of graveermachines in eigen huis en – opvallend – een kwart van de deelnemers gebruikt 3D printen samen met spuitgiettechnologie in de eigen onderneming. Twee op de drie deelnemers zegt 3D printen te gebruiken om complexe onderdelen te maken(66%), doorlooptijden te verkorten (43%) en kosten verminderen (37%). Dat de technologie veel gebruikt wordt voor productontwikkeling blijkt nog eens uit het feit dat 45% zegt dat men dankzij 3D printen in staat is sneller iteraties te maken.

En wat doen de Power Users?

Sculpteo onderscheidt de groep Power Users. Dit zijn organisaties die afgelopen jaar meer dan $10.000 dollar hebben geïnvesteerd in de technologie en die de technologie gebruiken voor hun business. Dat zijn volgens Sculpteo de koplopers. Hoe zien zij het potentieel van 3D printen? 52% zegt te verwachten dat het een belangrijke rol gaat spelen in de productie, het bedrijf en ook in ieders individueel leven. Deze 52% verschilt overigens amper van het algemene beeld: van alle deelnemers denkt 51% er zo over. Bij de Power Users is er wel een grotere groep die de techniek voor hun business bestempelt als game-changer voor de snelheid van innoveren, de productie van series, de kosten per onderdeel en de doorlooptijd. De Power users lijken dus meer overtuigd van de kansen die 3D printen biedt. 70% van hen gelooft dat 3D printen een concurrentievoordeel voor hun bedrijf is. Bijna twee op de drie ziet 3D printen als een game changer voor sales.

Budget blijft een probleem

Budget blijkt, naast de andere factoren, een belangrijke belemmering voor een doorbraak van 3D printen. De VS en Europa verschillen op dit vlak wezenlijk, respectievelijk 67 en 44% ziet budget als de grootste drempel. Gevraagd naar de belangrijkste voordelen van 3D printen, lopen de meningen niet veel uiteen. Complexe geometrieën staat ver bovenaan, gevolgd door doorlooptijdreductie en snelle iteraties.

Groeiende groep investeert meer dan $100K

Een laatste interessante grafiek laat zien hoe de investeringen in de voorbije zes jaar zijn toegenomen. In de eerste editie van The State of 3D Printing gaf amper een paar procent aan afgelopen jaar meer dan $100K te hebben geïnvesteerd. Na een forse groei van deze groep in 2019 geven nu opnieuw meer bedrijven aan meer dan een ton te hebben geïnvesteerd afgelopen jaar. Dit percentage ligt tegen de 30% aan. Ook de groep die tussen de $50K en $100K investeerde groei opnieuw sterk.

Sculpteo

Hier kun je het rapport downloaden.

Back to top button