MaterialsTechnology

Brightlands Materials Center: 16 promovendi voor 3D printen

Met maar liefst 16 promovendi en 3 wetenschappers, pakt het nieuwe Brightlands Materials Center het thema materialen voor 3D printen goed op. Acht van hen richten zich op biomedische toepassingen, de andere op industriële applicaties voor 3D printen.

 

Nieuw materialencentrum richt zich op 3D printen voor industrie en biomedische toepassingen

Op de Zuid-Limburgse Brightlands Chemelot Campus is recent het nieuwe onderzoekscentrum voor polymeren, het Brightlands Materials Center geopend. Dit is een initiatief van onder andere TNO en de provincie Limburg, samen met 18 bedrijven. Gezamenlijk investeren zij de komende vijf jaar liefst 45 miljoen euro in het project. Het centrum moet uitgroeien tot een innovatief kenniscentrum op het vlak van polymere materialen en maakt deel uit van de strategische roadmap van de topsector High Tech Systems en Materialen en de topsector Chemie. Er komen onderzoeksprogramma’s op het gebied van onder andere elektrtronica op basis van polymeren en 3D printen.

 

Onderzoeksthema 3D printen
Het programma rond 3D printen start direct met 16 promovendi en 3 wetenschappers. Zij gaan de specifieke eisen onderzoeken waaraan materialen moeten voldoen wil je biomedisch of industrieel ermee kunnen 3D printen. Onderzoeksthema’s zijn de performance van 3D geprinte producten (zoals toleranties en sterkte) en de reproduceerbaarheid, het vergroten van het materiaalportfolio en het verhogen van de productiesnelheid. De Technische Universiteit Eindhoven en Maastricht University werken hierbij samen.

 

Een van de printtechnieken die onder andere wordt onderzocht, is VAT-polymerisatie oftewel DLP-technologie.
Een van de printtechnieken die onder andere wordt onderzocht, is VAT-polymerisatie oftewel DLP-technologie.

Nieuwe polymeren ontwikkelen
De promovendi uit Eindhoven richten hun aandacht onder andere op de materiaalaspecten van material jetting, selective laser smelten en 3D printtechnieken die met UV-licht en een vloeibaar hars werken (VAT-polymerisatie oftewel DLP-technologie). Het doel van het onderzoek is door het proces te analyseren en te snappen wat er tijdens de polymerisatie van het materiaal gebeurt, nieuwe recepturen voor kunststoffen te ontwikkelen die betere mechanisch eigenschappen hebben. Ook moet dit inzicht leiden tot nieuwe procesparameters zodat 3D printen doorontwikkeld kan worden voor nieuwe toepassingen. Ook wil men in één product meerdere verschillende materialen gaan verwerken.

 

Back to top button